De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zingeving in beeldende therapie

Een literatuuronderzoek naar hoe beeldende therapie in een atelier bijdraagt aan zingeving bij volwassenen met een psychiatrische ziekte met het doel om herstel te bevorderen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Zingeving in beeldende therapie

Een literatuuronderzoek naar hoe beeldende therapie in een atelier bijdraagt aan zingeving bij volwassenen met een psychiatrische ziekte met het doel om herstel te bevorderen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit literatuuronderzoek is kwalitatief verkennend van aard en gaat in op verschillende artike-len en onderzoeken over beeldende therapie in een atelier, zingeving en herstel bij volwas-senen met een psychiatrische ziekte die in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd zijn. Dit om te onderzoeken hoe beeldende therapie in een atelier kan bijdragen aan zingeving bij volwassenen met een psychiatrische ziekte om herstel te bevorderen.
Middels de gefundeerde theoriebenadering van Boeije (2016) kwamen drie belangrijke categorieën naar voren. De eerste categorie concentreert zich op de specifieke vaardighe-den, benaderingen en kwaliteiten van de therapeut, de tweede categorie op de transforma-tieve kenmerken van het maken van kunst en de derde categorie op de voordelen van kunst maken voorbij het interne zelf, die in een atelier bijdragen aan zingeving bij volwassenen met een psychiatrische ziekte met het doel om herstel te bevorderen.
De bevindingen van dit onderzoek bieden een verkenning van kennis die beschikbaar is in wetenschappelijke literatuur over, beeldende therapie in een atelier, zingeving en herstel bij volwassenen met een psychiatrische ziekte.
Het onderzoeken wat al in de literatuur beschikbaar is aan informatie over dit thema kan helpen beeldend therapeuten hun therapie vorm te geven binnen de instelling tijdens de ontwikkeling richting herstelondersteunende zorg om zo beter cliëntgericht te behandelen en bied een basis voor vervolgonderzoek.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerGGNet, Warnsveld
Datum2018-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk