De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

AFAS software inspireert beter ondernemen

onderzoeksrapport, adviesrapport en bijlagen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

AFAS software inspireert beter ondernemen

onderzoeksrapport, adviesrapport en bijlagen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

AFAS Software is een eigenwijs familiebedrijf met een duidelijke strategie: Inspireert Beter Ondernemen. Deze strategie is overal zichtbaar bij AFAS, maar in hoeverre is Inspireert Beter Ondernemen bij de medewerkers te vinden? Voor AFAS is het van belang dat de organisatiestrategie door medewerkers wordt toegepast in de dagelijkse werkzaamheden, zodat klanten AFAS uiteindelijk als waardevoller gaan ervaren.
Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen in hoeverre AFAS-medewerkers Inspireert Beter Ondernemen op dit moment toepassen. Hiermee wordt bedoeld in hoeverre medewerkers Inspireert Beter Ondernemen als uitgangspunt zien bij de keuzes die ze maken in hun dagelijkse werkzaamheden. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe wordt Inspireert Beter Ondernemen toegepast door AFAS medewerkers die werkzaam zijn in de binnen- en buitendienst?
Om dit onderzoek strategisch te kunnen verantwoorden is er een theoretisch kader opgesteld. Alignment en kennis, houding en gedrag zijn leidend in dit onderzoek. Deze theorieën worden ondersteund door het Triade model en de Leiderschapsstijlen volgens Hersey and Blanchard. Voor dit onderzoek is deskresearch en fieldresearch in de vorm van een online enquête en vijftien semigestructureerde diepte-interviews uitgevoerd. In totaal hebben 189 AFAS medewerkers de online enquête helemaal ingevuld. De kwalitatieve onderzoeksresultaten zijn verkregen door middel van vijftien semigestructureerde diepte-interviews met AFAS medewerkers die werkzaam zijn op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Er is niet eerder onderzoek gedaan naar Inspireert Beter Ondernemen, dit onderzoek fungeert als nulmeting.
Uit het onderzoek blijkt dat er vanuit AFAS te weinig aandacht is besteed aan Inspireert Beter Ondernemen toen dit als pay-off van AFAS werd benoemd. Hierdoor weten medewerkers niet goed wat er onder Inspireert Beter Ondernemen wordt verstaan, waarom AFAS heeft gekozen voor Inspireert Beter Ondernemen en hoe Inspireert Beter Ondernemen toegepast moet worden in de dagelijkse werkzaamheden. Medewerkers die werkzaam zijn in de buitendienst voelen zich meer betrokken met Inspireert Beter Ondernemen dan de medewerkers die werkzaam zijn in de binnendienst. Ook kan er geconcludeerd worden dat leidinggevenden een grotere rol zou moeten spelen in het stimuleren van Inspireert Beter Ondernemen onder medewerkers, dat gebeurt nu op dit moment nog te weinig.
De resultaten die in dit onderzoeksrapport geanalyseerd zijn, dienen als fundering voor het uiteindelijke adviesrapport dat voor AFAS Software wordt opgeleverd. De adviesvraag die is geformuleerd voor het adviesrapport luidt: “Hoe kan AFAS Inspireert Beter Ondernemen zo doorvoeren dat het optimaal geademd wordt door AFAS medewerkers uit de binnen- en buitendienst met als doelstelling om klanten zo succesvol mogelijk te maken?”

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie Business & Communicatie
PartnerAFAS Software
Datum2018-02-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk