De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zeesluizen als vervanging van de Maeslantkering

Oplossing waterprobleem Rijnmond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zeesluizen als vervanging van de Maeslantkering

Oplossing waterprobleem Rijnmond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Watersnoodramp van 1 februari 1953, een van de grootste overstromingen in de geschiedenis van Nederland, was aanleiding tot het bouwen van de Deltawerken.
De Deltawerken zijn een ingenieus systeem van stormvloedkeringen die Nederland beschermen tegen extreem hoge zeewaterstanden. Een van die keringen is de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg. De Maeslantkering beschermd o.a. Rotterdam tegen hoogwater. De Maeslantkering staat echter ter discussie. Door de verwachte zeespiegelstijging en de toename van de rivierafvoeren moet de Maeslantkering dermate vaak sluiten, dat dit economische gevolgen met zich meebrengt. De scheepvaart wordt namelijk gestremd tijdens het sluiten van de Maeslantkering. Daarnaast heeft de Maeslantkering een grote faalkans. De grote faalkans in combinatie met het vaker moeten sluiten van de kering leidt tot een geringe veiligheid. Het Plan Sluizen is een oplossing opgesteld door zes ingenieurs onder leiding van ir. Spaargaren. Dit plan bestaat uit het permanent afsluiten van de Nieuwe Waterweg en het plaatsen van sluizen. De scheepvaartsluizen moeten de haven van Rotterdam bereikbaar houden. In dit onderzoek wordt dit plan verder uitgewerkt en wordt een voorontwerp (VO) van een van de sluizen opgesteld.
De Rijnmond is als eerste geanalyseerd, waarbij is gekeken naar de huidige situatie en de toekomstige situatie. De verschillende veiligheidsstrategieën zijn uiteengezet, waarop de keuze richting Plan Sluizen is toegelicht.
Onderzoek naar de beste locatie voor het sluiscomplex is essentieel voor het Plan Sluizen. De keuze is gevallen op de locatie bij het eiland Rozenburg, ten oosten van de huidige Maeslantkering. Hier wordt afgeweken van het Plan Sluizen, waar het sluiscomplex over twee locaties wordt verdeeld in respectievelijk de Oude Maas en de Nieuwe Maas.
Nadat de locatie is bepaald, is er gekeken naar een slimme indeling van het complex. Binnen de afsluiting zal naast het sluiscomplex ook een spuisluis en een gemaal aangelegd moeten worden, zodat het water dat van de grote rivieren komt afgevoerd kan worden naar zee.
Om ons afstudeerproject behapbaar te houden is er gekozen om één van de sluizen in het sluiscomplex tot VO uit te werken. Voor deze zeesluis zijn verschillende componenten van de sluis verder uitgewerkt, en zijn berekeningen en tekeningen op VO opgesteld

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnersHAN
Datum2018-09-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk