De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herziening van het alternatief opleidingstraject van PXL-Ergotherapie, een systeemgerichte analyse

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Herziening van het alternatief opleidingstraject van PXL-Ergotherapie, een systeemgerichte analyse

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Praktijkprobleem
De aanleiding van dit praktijkgericht onderzoek is tweeledig. Enerzijds daalden de inschrijvingen voor het alternatief traject (a-traject) van PXL-Ergotherapie. Zo startte academiejaar 2020-2021 met een daling van 17,78% (n=8) ten opzichte van het jaar ervoor. Bij het begin van het academiejaar 2021-2022 daalden de inschrijvingen van het a-traject nogmaals met 30% (n=12) ten opzichte van academiejaar 2020-2021. Anderzijds bleek, uit de module-evaluaties van de afgelopen jaren, dat de educational needs van de studenten in het a-traject veranderden daar ze studie alsmaar meer met werk, gezin of andere bijzondere omstandigheden combineerden.

Doelstelling
De doelstelling van dit praktijkgericht onderzoek is om te komen tot een curriculumontwerp voor het a-traject met ingang van academiejaar 2022-2023, dat aansluit op de onderwijsvisie van PXL-Ergotherapie én op de educational needs van de doelgroep.

Onderzoeksvraag
Hoe dient het curriculum van het a-traject eruit te zien opdat deze aansluit op de onderwijsvisie van PXL-Ergotherapie en op de educational needs van de doelgroep? Om deze onderzoeksvraag gestructureerd te beantwoorden, werden onderstaande deelvragen geformuleerd.
1. Welke visie heeft PXL-Ergotherapie op het a-traject?
2. Op welk studentenprofiel wil PXL-Ergotherapie het a-traject richten?
3. Aan welke criteria moet het curriculumontwerp voor het a-traject voldoen?

Onderzoeksstrategie
Het betreft een ontwerponderzoek waarin ik me richt op de kwalitatieve verbetering van de leeromgeving voor de studenten uit het a-traject. Dit ontwerponderzoek werd vooraf gegaan door een documentenonderzoek, meerdere focusgroepvergaderingen en een analyse van verschillende vragenlijsten.

Bevindingen
Na een systeemgerichte analyse met het curriculaire spinnenweb als werkmodel adviseerde ik een herziening van a-traject curriculum van PXL-Ergotherapie met als voornaamste pijlers: (1) het optimaliseren van de contacturen; (2) het creëren van digitale leerpaden in functie van anyplace, anytime, anywhere learning; en (3) het afstemmen van het toetsbeleid op basis van voorgaande pijlers.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-06-15
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk