De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gedragsspecialist in het basisonderwijs

Coach voor collega en kind

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De gedragsspecialist in het basisonderwijs

Coach voor collega en kind

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Momenteel zijn er een veel ontwikkelingen omtrent passend onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer kinderen met speciale onderwijsbehoeften binnen het regulier basisonderwijs zullen blijven. De verwachting is dat leerkrachten vaker te maken zullen krijgen met gedragsproblematiek. Op de school waar ik werkzaam ben ontbreekt op dit moment een duidelijke lijn in de sociaal-emotionele zorgstructuur, met name gericht op gedragsmatig vlak. Dit is de aanleiding geweest voor dit onderzoek. Het doel was te komen tot een taakomschrijving en methodiek voor de gedragsspecialist bij ons op school en hiermee deels te zorgen voor een duidelijke lijn in de manier waarop er wordt omgegaan met kinderen die probleemgedrag vertonen. Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dat er op school geen 'casemanager' is aangewezen om de ontwikkelingen van de kinderen op gedragsmatig vlak te volgen. Dit kan tot gevolg hebben dat problemen bij kinderen niet of niet tijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Daarnaast worden de fasen die zijn beschreven in de zorgstructuur niet altijd goed doorlopen en worden afspraken niet in alle gevallen op papier gezet. Dit heeft tot gevolg dat er niet altijd op dezelfde manier wordt gehandeld als een kind probleemgedrag vertoont. Een andere conclusie is dat de collega's behoefte hebben aan een gedragsspecialist die optreedt als collegiale consultant en hen coacht in het omgaan met kinderen die probleemgedrag vertonen. De interventies die nu door leerkrachten worden ingezet zijn lang niet altijd toereikend om de problemen op te lossen. De conclusies die uit het onderzoek konden worden getrokken hebben geleid tot een aantal aanbevelingen. De zorgdocumenten die op school aanwezig zijn moeten gescreend en waar nodig geactualiseerd worden. Dit geldt ook voor het digitale leerlingvolgsysteem dat wordt gebruikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen. Ook moet er op papier worden gezet welke stappen een collega kan en moet nemen als hij te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. De belangrijkste aanbeveling is dat er op school een 'casemanager' aangesteld moet worden die de ontwikkeling van de kinderen op gedragsmatig vlak in de gaten houdt. Hier is een rol voor de gedragsspecialist weggelegd. Er is een taakomschrijving en methodiek voor de gedragsspecialist gemaakt, waarin staat beschreven wat zijn taken zijn en wanneer hij ingezet kan en moet worden op school

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk