De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ABC van de klastitularis

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het ABC van de klastitularis

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als graadcoördinator van de tweede graad in een Vlaamse secundaire school, stuitte ik de voorbije twee jaar op steeds meer weerstand van de klastitularissen inzake initiatieven tot samenwerking, verbetering en verandering. Door de losse schoolcultuur en het beperkt steunen en sturen van de directie weten klastitularissen niet goed wat er concreet van hen verwacht wordt. In dit PGO onderzocht ik welke maatregelen nodig zijn om de professionele samenwerking tussen klastitularissen en directie te bevorderen waarbij ik hen tools en methodieken aanreikte om in cocreatie te komen tot een duidelijke en gedragen taakinvulling van de klastitularis. Uit een vooronderzoek bij de klastitularissen bleek dat eerst moest gefocust worden op het helder krijgen van een gezamenlijke visie, die voorgeleefd wordt door de directie en waarop klastitularissen kunnen aangesproken worden. Hiervoor is het essentieel om de concrete verwachtingen van de directie t.a.v. de taakinvulling van klastitularissen te kennen. Naar aanleiding van een semigestructureerd interview met de directie werd een ontwerpvisie opgemaakt waarbij drie kerntaken naar voren kwamen: administratie, begeleiden en communicatie. Dit resulteerde in een werkdocument ‘Het ABC van de klastitularis’ dat de nodige handvaten bood om vervolgens oplossingsgericht met een focusgroep aan de slag te gaan met de WorldCafé®-methode. Als graadcoördinator was ik de procescoach die naast het verhelderen van de belemmerende en bevorderende factoren het overzicht bewaarde en structuur bood voor het waarderend onderzoek. Mede dankzij de professionele samenwerking en reflectie werd het leren van de teamleden bevorderd en werden de eerste stappen gezet naar een samenwerkingscultuur. De gedeelde verantwoordelijkheid leidde tot een grotere affectieve betrokkenheid tot de school, een verhoogde professionele ontwikkeling van leerkrachten en directie en meer vertrouwen in het schoolteam. Het uiteindelijke definitieve ontwerp leverde een duidelijke en gedragen taakbeschrijving dankzij professionele samenwerking en vormt de fundamenten om verder te kunnen uitgroeien tot een duurzame lerende organisatie.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2021-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk