De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Communiceren met ouders in het Integraal Kindcentrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Communiceren met ouders in het Integraal Kindcentrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de communicatieverschillen tussen opvang en onderwijs in een integraal kindcentrum. Aanleiding was het feit dat er meer ontevredenheid was bij ouders die kinderen in het onderwijs hebben, dan van ouders met kinderen in de opvang. Hoe kan het dat ouders verschillen ervaren en is het nodig de verschillen op te heffen? Het onderzoek richt zich op de communicatie over de ontwikkeling van het kind. Communiceren heeft veel te maken met verwachtingen die ouders en professionals van elkaar hebben. Door vooraf aan elkaar duidelijk te maken wat er verwacht kan worden, kunnen onduidelijkheden voorkomen worden. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Hoe kan het kindcentrum de communicatie met ouders zodanig vormgeven dat deze bijdraagt aan realistische beeldvorming van de ontwikkelingsmogelijk-heden van hun kind? Het doel van dit onderzoek is om de samenwerkingsrelatie tussen ouders en professionals in het kindcentrum zodanig te beïnvloeden, dat zij beiden een reëel beeld hebben van het kind en dat de verwachtingen afgestemd zijn op de realiteit. Daarom is hier gekozen voor een actieonderzoek; de beroepspraktijk wordt onderzocht met het doel deze te verbeteren of te vernieuwen. Er is gekozen voor een kwalitatieve benadering van het onderzoek. Om de onderzoeksvraag en de deelvragen te beantwoorden hebben ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, leerlingen en een expert meegewerkt. Daarnaast is er literatuurstudie verricht. Vanuit de data blijkt dat het grootste verschil in communicatie zit in de informele contactmomenten. In de opvang is er vaker contact met ouders bij het halen en brengen van het kind, tijdens deze momenten kunnen er al allerlei bijzonderheden besproken worden. Ook door het bieden van informatie en foto’s middels het ouderportaal, weten ouders al wat er die dag gebeurd is in de opvanggroep. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat ouders niet voor verrassingen komen te staan als het gaat om informatie over de ontwikkeling van hun kind. Ouders moeten betrokken worden en er moet een samenwerkingsrelatie ontstaan tussen professional en ouder.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2019-05
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk