De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schroom je niet voor doorstroom!

Een onderzoek naar de doorstroom van de forensische psychiatrie naar de reguliere psychiatrie

Rechten:

Schroom je niet voor doorstroom!

Een onderzoek naar de doorstroom van de forensische psychiatrie naar de reguliere psychiatrie

Rechten:

Samenvatting

Afdeling X is een forensische afdeling die ambulante en poliklinische begeleiding biedt aan cliënten met een forensische titel. Naar aanleiding van het vooronderzoek en gesprekken met hulpverleners van afdeling X die deze problematiek bevestigen is het onderzoeksthema tot stand gekomen.
Binnen forensische afdeling X, onderdeel van geestelijke gezondheidsorganisatie A, is geconstateerd dat dat de doorstroom van hun cliënten naar de reguliere psychiatrie niet altijd optimaal verloopt en dat hier verschillende knelpunten in ervaren worden.
Door een vooronderzoek te doen zijn de verschillende knelpunten op macro, meso en micro niveau aan het licht gebracht. Het doel van dit is onderzoek is om kennis en inzichten te verzamelen over hoe de doorstroom van de forensische ambulante zorg naar de reguliere zorg verloopt en wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren. Aan de hand van deze kennis zullen voor de multidisciplinaire teams van afdeling X en de afdelingen waar zij naar uitstromen aanbevelingen worden geformuleerd die een bijdrage kunnen leveren aan hoe betere doorstroom gerealiseerd kan worden zodat cliënten de passende zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.
Binnen dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: ‘’Hoe kan er door medewerkers van organisatie A een bijdrage geleverd worden aan de doorstroom van de cliënten van forensische afdeling X naar de reguliere psychiatrische zorg van organisatie A zodat het herstel van de cliënt kan worden bevorderd?’’
Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is er zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek gedaan. Door inzichten te verkrijgen in de meningen en ervaringen van professionals binnen organisatie A is het mogelijk om aanbevelingen te doen die een bijdrage leveren aan de doorstroom van de forensische cliënten van afdeling X naar de reguliere psychiatrie.
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek zijn er aanbevelingen gedaan om de samenwerking te verbreden door middel van open communicatie en kennis verbreden. Daarnaast zijn er aanbevelingen geschreven die zich richten om wat er nu ontbreekt in het huidige zorgaanbod zoals zorg voor cliënten met persoonlijkheisproblematiek en een begeleidingsvraag.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2022-06-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk