De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgmijders met een psychische aandoening niet vermijden, maar begeleiden

een onderzoek naar wat professionals van organisatie X nodig hebben om mensen met een psychische aandoening te kunnen begeleiden naar de juiste hulp, zodat verdere zorgmijding wordt voorkomen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorgmijders met een psychische aandoening niet vermijden, maar begeleiden

een onderzoek naar wat professionals van organisatie X nodig hebben om mensen met een psychische aandoening te kunnen begeleiden naar de juiste hulp, zodat verdere zorgmijding wordt voorkomen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt onderzocht wat professionals van organisatie X nodig hebben om mensen met een psychische aandoening kunnen begeleiden naar de juiste hulp, zodat verdere zorgmijding wordt voorkomen. Organisatie X helpt slachtoffers en getuigen van misdrijven en ongevallen bij het vinden van herstel. Zij krijgen steeds vaker te maken met zorgmijders met een psychische aandoening, omdat mensen met een psychische aandoening vaker slachtoffer of getuige worden van misdrijven dan de algemene bevolking en omdat organisatie X snel en makkelijk toegankelijk is. De persoonlijke en laagdrempelige aanpak en het drempelloos tijd hebben voor de cliënt zorgt ervoor dat cliënten de hulp van organisatie X in tegenstelling tot andere hulpverlenende instanties wel accepteren en dat deze kracht gebruikt kan worden om zorgmijding te stoppen. Het probleem zorgmijding is een maatschappelijk probleem met veel oorzaken en gevolgen. Uit de probleemanalyse van het onderzoek blijkt dat cliënten met een psychische aandoening vaak zonder hulp thuis zitten en hulpverleners vaak niet weten op welke manier ze deze cliënten kunnen begeleiden naar de juiste hulp. Wanneer de cliënten zorg blijven vermijden kan dat ernstige en negatieve gevolgen hebben op diverse leefgebieden. Denk hierbij aan isolatie, suïcide, verwaarlozing en uitsluiting. Het doel van dit onderzoek is hoe zorgmijders met een psychische aandoening door professionals van organisatie X doeltreffend kunnen worden bewogen tot het accepteren van de juiste hulp. Dit alles om verdere zorgmijding te voorkomen. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is danook: wat hebben professionals bij organisatie X nodig om zorgmijders met een psychische aandoening te kunnen begeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening?
Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag zijn er halfgestructureerde interviews afgenomen bij 5 cliënten en 3 professionals met behulp van een topiclijst. Daarna zijn er van de interviews transcripties gemaakt en zijn deze gecodeerd, volgens axiaal-, open- en selectief coderen. Deze codes zijn opgenomen in een codeboek.
Uit het onderzoek is gebleken dat professionals van organisatie X, behoefte hebben aan kennis en handvatten zodat ze meer begrip kunnen hebben voor cliënten met een psychische aandoening en ze deze doelgroep ook beter kunnen begeleiden. Cliënten hebben behoefte aan professionals of een sociaal netwerk dat klachten en gedragsveranderingen kan signaleren. Het is daarbij belangrijk dat ze de klachten benoemen en cliënten confronteren met de signalen of klachten die bij de aandoening horen. Daarnaast hebben cliënten behoefte aan laagdrempeligheid, persoonlijke benadering, vertrouwen en steun vanuit de professional. Uit het onderzoek blijkt ook dat de multidisciplinaire samenwerking met ketenpartners nog onvoldoende is en professionals van organisatie X niet altijd serieus worden genomen. De samenwerking met ketenpartners moet daarom beter en er moeten meer specifieke trainingen en themadagen komen die gaan over de doelgroep. Op deze manier moet de organisatie professionals meer voorzien van kennis en expertise en moeten de verwijzingen makkelijker verlopen door nauwere samenwerking met ketenpartners.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2017-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk