De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Een agressieve leerling? ... wat moet ik ermee!?'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Een agressieve leerling? ... wat moet ik ermee!?'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het is mij opgevallen dat de term acting-out niet veel gebruikt wordt in de literatuur, maar dat men in de literatuur voornamelijk spreekt over agressief gedrag. Allereerst is het zaak om een definitie te geven van agressief gedrag. Dit is nog niet zo makkelijk, want in de literatuur is de ene zienswijze kort en bondig en de andere erg
uitgebreid. De literatuur heeft naast de verschillen ook veel overlapping.
Een goede omschrijving voor agressief gedrag is volgens mij:
Agressief gedrag kan zowel positief als negatief zijn. Agressie kan worden opgevat als een vorm van assertiviteit, waarbij de persoon laat merken dat hij er ook is om rekening mee te houden of dat hij ons iets wil duidelijk maken van wat hij wel of niet wil. Aan de andere kant kan agressie bedoeld zijn om bewust of onbewust iets kapot te maken, schade toe te brengen, een ander aan te vallen of bedreigen waarbij angst en onzekerheid een grote rol gaan spelen.

Wanneer het duidelijk is wat agressief gedrag nu is kun je verder gaan kijken naar het pedagogisch klimaat. Dit is een belangrijke factor. Juist met het creëren van een goed pedagogisch klimaat is het mogelijk om een goede basisstructuur aan te brengen binnen de school. Naast het pedagogisch klimaat zijn het schoolklimaat en
de groepssfeer ook erg belangrijk. Dit alles werkt met name preventief en dat zorgt er voor dat het agressief gedrag al wordt verminderd.
Als laatste is het zaak goed te kijken naar je eigen leerkrachtgedrag. Als leerkracht heb je juist door je leerkrachtgedrag erg veel invloed op de leerlingen. Dit percentage
is zelfs 80%. Je kunt door te kijken naar je eigen leerkrachtgedrag ook kijken naar het leerkrachtgedrag van anderen. Het is in deze fase ook goed om het er met elkaar over te hebben tijdens teamvergaderingen en studiedagen.

Het is belangrijk om te komen tot een zekere mate van uniformiteit. Je hebt als leerkracht natuurlijk ook een stukje eigenheid wat je niet moet vergeten. De uniformiteit moet een soort basis zijn wat jou als leerkracht een houvast moet kunnen geven wanneer een leerling agressief gedrag vertoont. Ook moet het voor de leerling
een duidelijke structuur zijn waarin het duidelijk weet wat er gaat gebeuren en hoe het zal verlopen. Om aan te geven hoe je zou moeten handelen kun je gaan werken met een handelingswijzer. Hier kan kort en bondig in een stroomschema worden weergegeven wat je kunt doen met een agressieve leerling.
Uiteindelijk is het natuurlijk ook van belang dat ouders ook op de hoogte worden gehouden. Heb je afspraken gemaakt met een leerling is het ook goed om deze met ouders te bespreken. Op deze manier ontstaat er alleen maar meer structuur en duidelijkheid. Er is dan minder reden to angst en onzekerheid.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk