De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Educatieve partners gaan aan de slag met woordenschat

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Educatieve partners gaan aan de slag met woordenschat

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek is uitgevoerd op de B-school waar ik werk als groepsleerkracht in groep 1/2. Aanleiding voor dit onderzoek was de lage woordenschat bij een relatief groot deel van onze leerlingen. De aanname in het team was dat lager opgeleide ouders, die mogelijk zelf een lagere woordenschat hebben, met eenvoudigere woorden en zinnen spreken, waardoor kinderen een minder uitgebreid taalaanbod krijgen. De thuissituatie is een bepalende factor voor taalontwikkeling van kinderen (Henderson & Mapp, 2002). Leerkrachten zagen de thuissituatie als belangrijke factor die echter moeilijk te beïnvloeden is. Deze aanname gaf aanleiding mogelijkheden te onderzoeken die thuisbetrokkenheid en samenwerking met ouders kunnen vergroten. De onderzoeksvraag luidde: “Op welke manier kunnen wij op de B-school de woordenschat van de kleuters verbeteren in educatief partnerschap met de ouders?” Zes leerlingen en ouders vormden een onderzoeksgroep. In de vorm van een actieonderzoek zijn handelingsgerichte gesprekken (Pameijer, 2011) met ouders gevoerd. Door middel van deze gesprekken werd de relatie tussen de leerkracht en ouders versterkt. Ouders waren zeer betrokken bij het leerproces van de kinderen. Zij stonden open voor adviezen. Er ontstond een basis voor educatief partnerschap (Van den Berg, 2013). Als interventies is gekozen voor ouderroutines. Uit analyse van interviews met ouders is gebleken dat ouderroutines en HGW-gesprekken effectief zijn voor het bouwen aan educatief partnerschap tussen ouders en leerkracht en de woordenschatontwikkeling van de leerlingen. Twee ouderroutines die reeds op de B-school werden toegepast; het welkomstgesprek en de themabrief, bleken effectief. Het huisbezoek werd ervaren als prettig middel om de afstand tussen school en thuis te overbruggen en de onderlinge relatie te versterken. De logeerknuffel en voorleeskoffer gaven thuis aanleiding tot spel en zorgden voor plezier. Door het spelelement waren ouders zich soms er niet van bewust dat het kind met leren en taalontwikkeling bezig was. Dit was voor hen een eye-opener.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-08-17
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk