De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerproject Corporate communicatieplan Munnikenheide College

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstudeerproject Corporate communicatieplan Munnikenheide College

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit document is gerealiseerd door een vierdejaarsstudent Communicatie van de Fontys Economische Hogeschool Tilburg te Tilburg in het kader van een afstudeerproject. De opdrachtgever hiervan is de algemeen directeur van het Munnikenheide College. De volgende probleemstelling staat centraal in dit document:

"Voer een identiteit en imago onderzoek uit om na te gaan hoe het gesteld is met de gewenste identiteit, werkelijke identiteit, fysieke identiteit en het imago van het Munnikenheide College. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een corporate communicatieplan geschreven."

De leidraad voor dit onderzoek is de gap-analyse. De gewenste identiteit, werkelijke identiteit, fysieke identiteit en het imago zijn op verschillende manieren in kaart gebracht. Vervolgens kan de gap-analyse worden uitgevoerd, dit is niets anders dan het vergelijken van de gewenste identiteit met de werkelijke identiteit, fysieke identiteit en het imago. Omdat het Munnikenheide College veel verschillende publieksgroepen heeft is het imago getoetst bij vier groepen: de huidige leerlingen, ouders van de leerlingen, groep 8 leerlingen en de groep 8 leraren. Uit de gap-analyse blijkt dat de drie identiteiten en het imago onvoldoende op elkaar aansluiten. Het Munnikenheide College heeft geen slecht imago, wel is er veel onduidelijkheid wat betreft het imago. Het lijkt erop dat iedere onderzoeksdoelgroep een ander beeld heeft van het Munnikenheide College. Omdat identiteit en imago een wisselwerking is tussen intern en extern, zal eerst intern alles op orde moeten zijn. Dan pas wordt de identiteit goed en consequent uitgedragen, waardoor een imago ontstaat dat beter aansluit op de identiteit van het Munnikenheide College.

Wat er concreet gedaan kan worden om de verschillen tussen de gewenste identiteit, werkelijke identiteit, fysieke identiteit en het imago weg te werken: het aanpassen van de gewenste identiteit en het creëren en implementeren van een corporate story.

In het communicatieplan staat uitgelegd hoe de twee bovenstaande acties uitgevoerd kunnen worden. De doelgroepen die hierbij horen zijn de medewerkers (intern), zij zijn degenen die op de hoogte moeten zijn van de identiteit en deze ook zullen uitdragen. De corporate story wordt intern gecreëerd, de hulp van medewerkers is hierbij noodzakelijk. Buitenstaanders van de organisatie worden op de hoogte gebracht van de corporate story, dit zijn de externe doelgroepen. De externe doelgroepen die in dit communicatieplan benoemd zijn: de huidige leerlingen, ouders van de leerlingen, groep 8 leerlingen en groep 8 leraren. De corporate story wordt doorgevoerd in alle communicatiemiddelen. Er zijn enkele middelen die bewust ingezet kunnen worden voor het communiceren van de corporate story. Het creëren van een corporate story is een langdurig proces en volgens de planning zal dit dan ook zo'n zes maanden duren. Voordat de corporate story door alle medewerkers geaccepteerd is en dit uitgedragen wordt zijn er weer een aantal maanden verstreken. Het effect van de corporate story zal dan ook pas in schooljaar 2010 - 2011 merkbaar zijn. Voor het uitvoeren van het communicatieplan is vooral veel tijd nodig, in totaal zal het de organisatie ongeveer 663 werkuren kosten. Het grootste deel hiervan is voor rekening van de pr & communicatiemedewerker en de werkgroep corporate story, welke opgezet zal worden.

Tenslotte worden er nog enkele aanbevelingen gegeven die een bijdrage kunnen leveren aan het succesvol laten verlopen van het communicatieplan.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Economische Hogeschool Tilburg
AfstudeerorganisatieMunnikenheide College Etten-Leur en Rucphen
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk