De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Oplossingsgerichte LOB Begeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Oplossingsgerichte LOB Begeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkonderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: Geeft het aanbieden van oplossingsgerichte coaching een positieve bijdrage aan het huidige LOB aanbod, zodat de leerling intrinsiek gemotiveerd raakt om eigenaar te worden van zijn loopbaankeuze? Teneinde het onderzoek vorm te geven is deze hoofdvraag opgesplitst in drie deelvragen: • Hoe wordt het huidige aanbod van LOB door de leerlingen ervaren? • Welke oplossingsgerichte technieken zijn toepasbaar om het LOB aan te bieden? • Hoe kan de leerling eigenaar worden van zijn loopbaankeuze? Het onderzoek heeft plaats gevonden bij de vierdejaars VMBO leerlingen aan het Maaswaal college te Wijchen. Dertig vierdejaars leerlingen zijn gevolgd in hun keuzeproces, waarbij zes leerlingen op een oplossingsgerichte wijze zijn gecoacht. Onderzocht is of de oplossingsgerichte wijze van coachen bijdraagt tot een bewustere keuze van een vervolgopleiding. Het onderzoek gaat uit van twee beslissingsmodellen (Spijkerman, R. & Admiraal, D. , 2000). Enerzijds spelen factoren als aantrekkelijkheid, haalbaarheid, vereiste inspanning en maatschappelijke acceptatie van de keuze een rol. Anderzijds speelt het keuzetraject zelf, met zijn respectievelijke fases (Taborsky, O., 1994) een rol. Deze theorie heeft mij in staat gesteld de leerlingen op elk moment in te schalen, met betrekking tot hun voortgang in hun keuzetraject. Het aldus verkregen inzicht gaf op haar beurt weer de mogelijkheid maatwerk te leveren met betrekking tot de coaching gesprekken. Gottfredson maakt duidelijk hoe het spel van keuzes maken werkt. Insoo Kim Berg maakt duidelijk dat het dialoog met anderen belangrijk is bij het maken van een gemotiveerde keuze. Een niet te veronachtzamen gegeven hierbij is, dat het voor het puberbrein niet mogelijk is lange termijnbeslissingen te nemen (Crone, 2008). Dit schept gelijk een hulpvraag voor elke leerling. De oplossingsgerichte technieken van Insoo Kim berg bieden een handvat teneinde de leerling te coachen om tot een betekenisvollere keuze te komen. Teneinde te bereiken dat een leerling intrinsiek gemotiveerd raakt, is het belangrijk aan te sluiten bij wat leerlingen bezighoudt en hen van daaruit te leren hun talenten, kwaliteiten en mogelijkheden te onderzoeken (Korthagen, 2009). Reflectie is hierbij een krachtig hulpmiddel om de leerling dichter bij zichzelf te laten komen. Voor het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethodieken: • literatuuronderzoek • interview • enquête • reflectie Uit de enquête is verrassend gebleken dat de leerling zijn toekomst wel degelijk belangrijk vindt en daar regelmatig mee bezig is. De enquête werd verricht middels het stellen van een aantal schaalvragen. Leerlingen die de oplossingsgerichte dialoog aangeboden kregen, tijdens het interview, Praktijkgericht onderzoek 2009543 Meera van Schijndel 4 bleken beter in staat tot het maken van gerichte studiekeuze. Ze gaven duidelijk aan dat de gemaakte keuze of nog te maken keuze door hun alleen wordt gedaan

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk