De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Brandweerzorg : een integrale samenwerking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Brandweerzorg : een integrale samenwerking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De laatste jaren is er weinig aandacht besteedt aan de interne — en externe communicatie van de brandweer van de gemeente Waalre. Doordat de communicatie tussen de brandweer en de afdelingen die
verantwoordelijk zijn voor de brandweerzorg niet optimaal is, verloopt de gemeentelijke taak brandweerzorg
niet naar behoren. Het is dus een prioriteit dat brandweerzorg binnen de gemeentelijke organisatie gaat leven.
Op basis van een goede profilering kan dit worden bereikt.

Brandweerzorg
Brandweerzorg is in deze context het voorkomen, beheersen en verminderen van calamiteiten en risico's met
betrekking tot brandveiligheid. Om dit te bereiken werkt de gemeentelijke organisatie aan drie schakels aan de
hand van de veiligheidsketen, welke bestaan uit pro-actie, preventie en preparatie.

Interne Analyse
Op basis van het beleid dat de gemeente, de brandweer van Waalre en de regionale brandweer voert, is een
goede samenwerking van het uiterste belang. Uit het onderzoek is verder gebleken dat de er weinig interne
communicatie is omtrent brandweerzorg binnen de gemeentelijke organisatie. Team brandweer wordt door de
afdelingen die betrokken zijn bij brandweerzorg ook laat in het proces betrokken. Hierdoor missen ze vaak een
slag en kan er minder goed op situatie worden ingespeeld. Verder is de basiskennis van de gemeentelijke
organisatie over de taken van de brandweer niet voldoende. Het heeft er mee te maken dat de brandweer op zich een aparte wereld is, die voor veel medewerkers niet herkenbaar is.

Communicatie
De primaire doelgroep bestaat uit de volgende afdelingen
Team Brandweer
Team Vergunningen
Team Ruimtelijke Ontwikkeling
Team Civiel en Verkeer
Team Handhaving en Controle
Rampenbestrijding
Integraal veiligheidsoverleg
De secundaire doelgroep bestaat uit de volgende afdelingen
· Overige gemeentelijke afdelingen · Gemeenteraad en College van B&W
Om het probleem op te lossen wordt er gebruik van drie strategieën. Deze strategieën bestaan uit informering, dialogisering en bewustwording. Deze worden ingezet in een periode van 1,5 jaar. De boodschap die uitgedragen dient te worden is als volgt: 'Brandweerzorg is afhankelijk van een goede integrale aanpak!'. Dit zal worden uitgevoerd op basis van het concept 'De wereld van de brandweerzorg'. Dit houdt in dat de doelgroep bekend moet raken met de taken die de medewerkers van de brandweerzorg uitvoeren en wat er allemaal rondom heen speelt. Het draait hier vooral om het bewust worden van de belangrijke taak die brandweerzorg is.

Om het concept vorm te geven en om de opgesteld doelstellingen zien te bereiken, is er een pakket van middelen opgezet. Deze bestaat uit een basispakket en optionele middelen om de profilering van de taak
brandweerzorg te versterken.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Communicatie
AfstudeerorganisatieGemeente Waalre
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk