De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De efficiëntie van het triageproces binnen het behandeltraject van de CVA-ketenzorg

visie van zorgprofessionals, een kwantitatieve studie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De efficiëntie van het triageproces binnen het behandeltraject van de CVA-ketenzorg

visie van zorgprofessionals, een kwantitatieve studie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: In Nederland maken circa 45.000 mensen per jaar een cerebrovasculair accident (CVA) door. Deze patiënten komen in de CVA-keten terecht, waarin zij diverse stappen maken. Deze opeenvolgende stappen worden triage genoemd. Naar aanleiding van de vraag van zorgprofessionals uit het Rivierenland Ziekenhuis te Tiel werd er onderzocht hoe patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals de efficiëntie van de triage in de CVA-keten ervaren. Dit deel van de studie richtte zich met name op de beleving van zorgprofessionals. Het is de eerste studie met dit thema als hoofdonderwerp.
Methode: Onder 80 zorgprofessionals, zowel medici, paramedici als verpleegkundigen werd een online enquête afgenomen. Het onderzoek was met name kwantitatief, met enkele kwalitatieve aspecten.
Resultaten en conclusies: De volgende conclusies kunnen worden getrokken:
- Triage wordt beschouwd als efficiënt, alhoewel er ruimte is voor verbetering
- Ondanks de nadelen op diverse gebieden vindt hertriage plaats. Soms met goede redenen.
- Terugkoppeling naar aanleiding van een onjuiste triage wordt te weinig gedaan, en de terugkoppeling die wel gemaakt wordt komt niet altijd op de goede plek aan.
- Het komt relatief vaak voor dat er te weinig overleg is tussen zorgprofessionals en patiënten, mantelzorgers of onderling.
- De beleving van zorgprofessionals over hun eigen manier van omgaan met de twee volgens patiënten moeilijkste stappen in het triage verschilt: patiënten willen meer aandacht voor hun acceptatieproblematiek bij opname op een revalidatieafdeling, en een betere voorbereiding op terugkeer naar de thuissituatie. Zorgprofessionals beoordelen hun acties hierin positiever.

Het verslag wordt afgesloten met enkele aanbevelingen voor het werkveld, zoals een longitudinale studie naar dit onderwerp, meer overleg tussen werkveld en patiënt, het opstellen van een protocol voor hertriage en het opleiden van communicatie-experts om de talig aangedane patiënten beter te begeleiden.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLogopedie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnerRivierenlandziekenhuis te Tiel
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk