De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met een open blik naar de toekomst : ontwikkeling van communicatiebeleid voor het Bisschoppelijk College

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Met een open blik naar de toekomst : ontwikkeling van communicatiebeleid voor het Bisschoppelijk College

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Bisschoppelijk College is een van de weinige middelbare scholen die hun communicatiebeleid professioneel vormgeven. Het is onze taak om dit verder te verbeteren.

Doel
In deze scriptie bekijken we voor het Bisschoppelijk College welke knelpunten er zijn tussen de organisatie- en communicatie-elementen en op welke wijze deze opgelost kunnen worden, zodat vorm wordt gegeven aan de gewenste toekomstige situatie van de communicatie. Daarnaast evalueren we twee communicatiemiddelen, namelijk Collegiaal en Collegeplein.

Resultaten
Organisatie-elementen
Het Bisschoppelijk College is een organisatie waar professionals werken. De onderwijsvisie geeft richting aan de strategie en wijst medewerkers de weg waar de organisatie naartoe wil. Binnen het Bisschoppelijk College is plaats voor inspraak van de medewerkers en besluiten worden zoveel mogelijk, en waar mogelijk, in overleg genomen. De organisatiestructuur is overzichtelijk, met redelijk korte lijnen. De organisatiecultuur wordt omschreven als informeel, gezellig, persoonlijk en collegiaal.

Communicatie-elementen
De visie op communicatie is de instrumentele visie. Er is vooral oog voor het maken van de (externe) middelen. De communicatie-structuur wordt vormgegeven door de verschillende overlegvormen die er zijn. Daarnaast zijn er een aantal interne middelen, zoals het blad Collegiaal. De pr-medewerkster bevindt zich op dit moment voornamelijk in een uitvoerderspositie. Een probleem dat hierdoor ontstaat is dat zij onvoldoende zicht heeft op wat er in de organisatie allemaal speelt. Toen we naar het communicatieklimaat keken bleek dat de besluitvorming, zoals die in de praktijk plaatsvindt, niet altijd zo verloopt als door de directie wordt geschetst. Over het algemeen is er vanuit de medewerkers vertrouwen in de directie, en wordt zij als geloofwaardig gezien. Wel kwamen uit gesprekken met medewerkers een aantal knelpunten naar voren. Dit zijn echter slechts enkele indicaties van het communicatieklimaat. Om werkelijk uitspraken over het communicatieklimaat te kunnen doen is onderzoek nodig.

Collegiaal en Collegeplein
Uit de gehouden enquêtes kwam naar voren dat de medewerkers over het algemeen tevreden zijn over het communicatiemiddel Collegiaal. Het blad wordt goed gelezen en de meeste rubrieken worden goed gewaardeerd. Er kwam echter ook naar voren dat er nog wat meer behoefte is aan informatie over zaken waar collega's mee bezig zijn, beleidsinformatie, informatie over onderwijsontwikkeling en over de toekomst van het Bisschoppelijk College.
De ouders van de leerlingen zijn over het algemeen tevreden over het blad Collegeplein. Ook dit blad wordt goed gelezen en een groot deel van de ouders ziet het als één van de belangrijkste informatiebronnen over het Bisschoppelijk College. Groot knelpunt is echter de wijze van verspreiding. Veel ouders ontvangen het blad niet.


Conclusie
Hoe kan het communicatiebeleid van het Bisschoppelijk College het beste vormgegeven worden, zodat de communicatie het organisatiebeleid ondersteunt? Passen de huidige middelen binnen het door ons geschetste communicatiebeleidskader?
We zijn tot de conclusie gekomen dat een aantal van de gesignaleerde knelpunten terug te voeren zijn naar het feit dat communicatie nog niet de juiste waarde heeft binnen het Bisschoppelijk College. De directie ziet nog niet voldoende in welke rol communicatie kan spelen binnen de organisatie, en dan met name in besluitvormingsprocessen. Wij zijn van mening dat de problemen aangepakt kunnen worden door de organisatie te laten groeien naar een niet-éénzijdige visie op communicatie.
Wat betreft het tweede deel van de centrale vraag kunnen we concluderen dat Collegiaal en Collegeplein op dit moment al behoorlijk goed functioneren, verbeteringen liggen met name in kleine aanpassingen. Ook wanneer de organisatie groeit naar een niet-éénzijdige visie op communicatie zijn de middelen nog prima in te zetten.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Communicatie
AfstudeerorganisatieBisschoppelijk College Weert-Cranendonck
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk