De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Parkinson Exercise Map

Praktisch bruikbare oefeningen voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson per behandeldoel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Parkinson Exercise Map

Praktisch bruikbare oefeningen voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson per behandeldoel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel
De KNGF-richtlijn dateert uit 2004. Er wordt een literatuuronderzoek gedaan naar de recente
relevante onderbouwingen per behandeldoel die beschreven zijn in het therapeutisch proces.
In de KNGF-richtlijn zijn geen specifieke oefeningen opgenomen. Na oriënterende research is
niet bekend of er uitgebreide oefeningen voor patiënten met de ziekte van Parkinson zijn in de
vorm van een uitgewerkt oefenprogramma. Om de oefentherapie bij patiënten met de ziekte
van Parkinson vorm te geven, worden oefeningen opgesteld en op papier gezet als aanvulling
op de KNGF-richtlijn.
Onderzoeksvraag
Welke nieuwe inzichten zijn er voor de onderbouwingen per behandeldoel in de KNGF
richtlijn en hoe kunnen we aan de hand hiervan praktisch bruikbare oefeningen gestructureerd
aanbieden, zodat deze toegankelijk zijn voor fysiotherapeut en patiënt?
Methode
Dit afstudeerproject is een literatuuronderzoek met aan de hand daarvan de vorming van de
Parkinson Exercise Map.
Uit de KNGF-richtlijn zijn zes behandeldoelen geselecteerd waarvoor in artikelen naar
nieuwe onderbouwingen, inzichten en suggesties zijn gezocht. Om tot een selectie van
artikelen te komen zijn inclusiecriteria opgesteld. De kwaliteit van de geselecteerde artikelen
werd beoordeeld door middel van de beoordelingslijsten van Cochrane. De ingesloten
artikelen zijn geanalyseerd en schematisch weergegeven.
De Parkinson Exercise Map is tot stand gekomen door suggesties uit de ingesloten artikelen te
gebruiken. Tevens is eigen kennis en ervaring gebruikt om de oefeningen te vormen. Om de
bruikbaarheid van de Parkinson Exercise Map te controleren is er een pretest uitgevoerd. De
Parkinson Exercise Map is getest door vier fysiotherapeuten bij acht patiënten. Na de pretest
werden feedbackformulieren ingevuld en verwerkt. Aan de hand van de pretest is feedback
verkregen waardoor de Parkinson Exercise Map werd geoptimaliseerd.
Resultaten
Na literatuuronderzoek zijn 25 artikelen gevonden waarvan 14 artikelen zijn ingesloten. De
ingesloten artikelen zijn weergegeven in tabellen per behandeldoel. Hierin wordt onder
andere de significantiewaarde van de resultaten vermeld. De KNGF-richtlijn werd aangevuld
met nieuwe onderbouwingen uit de ingesloten artikelen.
Conclusie
Er zijn nieuwe onderbouwingen gevonden voor het effect van oefentherapie op de volgende
behandeldoelen:
• bevorderen van het reiken en grijpen;
• verbeteren van mobiliteit;
• verbeteren van spierkracht;
• bevorderen van balans;
• valpreventie;
• bevorderen van het lopen.
Voor het behandeldoel reiken en grijpen zijn geen nieuwe onderbouwingen gevonden. Voor
de andere bovenstaande behandeldoelen zijn één of meerdere nieuwe onderbouwingen
gevonden.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk