De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd in opdracht van de Opleiding Fysiotherapie Leerlijn Bewegingstherapie / Fysiotherapeutische Diagnostiek van de Fontys Paramedisch Hogeschool te Eindhoven, vertegenwoordigd door M. van den Braak.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt:
'Wat zijn de evidence-based of best-evidence methoden met betrekking tot het mobiliseren van spierweefsel en de inzichten waarop deze zijn gebaseerd en hoe zijn deze in de Opleiding Fysiotherapie, binnen de leerlijn Bewegingstherapie / Fysiotherapeutische Diagnostiek, toepasbaar?'.
De doelstelling van het literatuuronderzoek was een antwoord te vinden op de vraagstelling en hierdoor een duidelijke uiteenzetting van de evidence-based of best-evidence methoden met betrekking tot het mobiliseren van spierweefsel te kunnen geven. Tevens was het doel een deelverslag te schrijven, waarin de evidence-based of best-evidence methoden beschreven werden. Dit deelverslag zou kunnen dienen ter ondersteuning bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor de Opleiding Fysiotherapie, leerlijn Bewegingstherapie / Fysiotherapeutische Diagnostiek.
Er is gezocht naar literatuur in verschillende databases op internet. Vervolgens zijn de artikelen op methodologische kwaliteit beoordeeld, door gebruik te maken van de Cochrane beoordelingslijsten voor Randomised Controlled Trials (RCT's) en Systematische Reviews. Daarnaast is er een zelf opgestelde beoordelingslijst voor experimenten toegepast.
Aan de hand van een data-extractielijst zijn de belangrijkste gegevens wat betreft effectiviteit en praktische toepasbaarheid uit de artikelen verkregen. De resultaten zijn per methode verwerkt.
Het best beschikbare bewijs dat verkregen is uit de verschillende onderzoeken, wees zowel Proprioceptieve Neuromusculaire Facilitatie (PNF) als statisch rekken (SR) aan als effectieve manier voor het mobiliseren van spierweefsel. Wat betreft PNF richtte het beste bewijsmateriaal zich op de Hold Relax techniek. Ballistische rekkingsmethoden worden als minder effectief gezien.
Er is te weinig onderzoek gedaan naar rekken volgens Janda, waardoor er geen uitspraak gedaan kan worden over de effectiviteit en praktische toepasbaarheid van deze methode. Er is te weinig onderzoek van goede methodologische kwaliteit gedaan naar methoden met betrekking tot spiermobilisatie.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk