De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het leerlingvolgsysteem motoriek: een objectieve manier van beoordelen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het leerlingvolgsysteem motoriek: een objectieve manier van beoordelen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met dit onderzoek ben ik op zoek gegaan een manier vinden om het beoordelen van de motoriek bij mij op school te verbeteren. De huidige manier is naar mijn idee te veel gericht op de band tussen leerkracht en leerling en er wordt niet objectief gekeken naar het kunnen van de leerling. Door een ontwerpgericht onderzoek te doen wilde ik een instrument ontwerpen waarmee we op school de ontwikkeling van de motoriek van de leerlingen over hun hele schoolcarrière bij kunnen houden. Na het doen van een literatuuronderzoek bleek dat er al een aantal leerlingvolgsystemen motoriek op de markt waren. Voordat ik een eigen instrument zou gaan ontwerpen, heb ik eerst een van deze leerlingvolgsystemen uitgeprobeerd. Door het houden van interviews met collega's heb ik geprobeerd erachter te komen wat zij belangrijk vonden op het gebied van motoriek en hoe een leerlingvolgsysteem er dan uit zou moeten zien. Ook heb ik mijn eigen mening hierover gevormd. Door deze meningen samen te voegen tot een aantal eisen waar het te testen leerlingvolgsysteem aan zou moeten voldoen kon er een goed onderbouwde keuze gemaakt worden voor het te testen systeem. Bij het maken van deze keuze heb ik ook gebruik gemaakt van de visies van de gymleerkrachten en de visies die bij de verschillende systemen hoorden. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen van Van Gelder (2002) uit te gaan proberen. Dit leerlingvolgsysteem paste het beste bij de visie van de gymleerkrachten en voldeed aan de meeste eisen uit de gemaakte lijst.
Tijdens de uitprobeerfase van Bewegen en Spelen hebben mijn collega-gymleerkracht en ik allebei het leerlingvolgsysteem uitgeprobeerd. Dit uitproberen bestond eerst uit de afname van de verschillende vaardigheden, om daarna de verkregen gegevens in te voeren in het programma wat bij het leerlingvolgsysteem hoort. Na deze uitprobeerfase hebben mijn collega en ik allebei geëvalueerd op de afname van de vaardigheden en de werking van het computerprogramma. Hieruit kwam onder andere naar voren dat de afname van de vaardigheden veel tijd in beslag neemt, maar dat het resultaat wel een goed beeld geeft van wat de leerlingen kunnen op motorisch gebied. Voor wat betreft het computerprogramma waren er een aantal aanmerkingen op de werking hiervan. Het invullen van de leerlinggegevens en vooral het kunnen verschuiven van leerlingen naar andere groepen is een tijdrovende klus, die volgens mijn collega en mij verbeterd zou moeten worden. Wel is de tabel die na het invoeren van de gegevens gemaakt wordt van grote waarde. Deze tabel zou een prima overzicht geven van het kunnen van de leerling in bijvoorbeeld het rapport. Al met al heeft het leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen een aantal positieve en zeer bruikbare punten aan het licht gebracht. Er zijn echter ook nog punten die zeker verbeterd zouden moeten en kunnen worden. Dit betekende voor mijn onderzoek dat ik mijn onderzoeksvraag voor een deel heb kunnen beantwoorden. Ik heb een instrument gevonden waarmee de motoriek van de leerlingen op een meer objectieve manier beoordeelt kan worden. Dit zal ik ook bij mij op school laten weten en ik zal ook aanraden om Bewegen en Spelen aan te schaffen en het volgend schooljaar te gaan gebruiken. Door tijdgebrek heb ik niet meer kunnen onderzoeken hoe we de aanpassingen in Bewegen en Spelen kunnen realiseren om het zo optimaal mogelijk te maken voor bij mij op school. Wel heb ik in het vervolg op mijn onderzoek beschreven dat als het leerlingvolgsysteem aangeschaft gaat worden, ik een aantal stappen zal doorlopen om de knelpunten waar mijn collega en ik tegenaan liepen in het gebruik van het leerlingvolgsysteem.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk