De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht

Rechten:

Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht

Rechten:

Samenvatting

Toekennen van studiepunten aan het succesvol volgen van een MOOC. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren al meermalen aan bod gekomen bij discussies over mogelijke effecten van MOOC’s op het reguliere onderwijs. Medio 2014 verscheen een verkenning hierover van de NVAO (NVAO, 2014). Eén van de constateringen daarin luidde: “Het lijkt de NVAO niet waarschijnlijk dat MOOCs in Nederland of Vlaanderen op afzienbare termijn object van accreditatie zullen worden.”. In de praktijk stellen instellingen voor hoger onderwijs zich echter wel de vraag of studiepunten toegekend kunnen worden en welke procedure daarbij dan gevolgd kan worden.

Op 2 april 2015 organiseerde SURF in samenwerking met de SIG Open Education een masterclass Digitaal toetsen en MOOC. Tijdens de masterclass is de vraag over erkenning van een MOOC in een paneldiscussie aan bod gekomen. Dit artikel beoogt een overzicht te geven van wat er tijdens die discussie aan ervaringen en ideeën naar boven kwam.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool ICT
LectoraatLectoraat Open educational resources
Datum2015-06-22
TypeAndersoortig materiaal
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk