De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het subacromiaal impingement syndroom (SAIS)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het subacromiaal impingement syndroom (SAIS)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding:
Het subacromiaal impingement syndroom (SAIS) is een van de meest voorkomende schouderstoornissen. Vaak is een rotator cuff disfunctie de oorzaak en de subacromiale inklemming het gevolg van SAIS. Bij rotatorcuffdominante impingementklachten kan gekozen worden voor conservatieve oefentherapie, waarbij de nadruk ligt op krachttraining van de rotatorcuffspieren. Bij langdurige schouderpijn kan gekozen worden voor een operatieve aanpak. Verschillende studies hebben uitgewezen dat onderzoeken met een lange follow-up noodzakelijk zijn om meer duidelijkheid te kunnen verschaffen welke interventie het beste is voor patiënten met SAIS op basis van een rotator cuff disfunctie om zodoende gedegen conclusies te trekken. Nieuwe studies tonen aan dat excentrische krachttraining effectiever is dan aspecifieke conservatieve oefentherapie.

Doelstelling:
Doel van deze literatuurstudie is om te onderzoeken welke interventie het meest effectief is voor patiënten met een SAIS op basis van een rotator cuff disfunctie op langer termijn: conservatieve oefentherapie gericht op excentrische krachttraining van de rotator cuff spieren of een operatieve aanpak?

Methode:
Met diverse zoekstrings is in de databanken Pubmed, CINAHL, PEDro en Cochrane gezocht naar relevante artikelen. Er werden 179 artikelen gevonden. Na screenen op titel vielen 137 artikelen en na het screenen op "Abstract" nog eens 21. De overgebleven artikelen verder gescreend op in- en exclusiecriteria. Uiteindelijk bleven vier relevante RCT's over die door middel van de PEDroschaal op methodologische kwaliteit werden beoordeeld. Een best-evidence synthese werd toegepast om de artikelen te analyseren.

Resutaten:
De geincludeerde artikelen werden gesorteerd op onderwerp. Drie RCT's onderzochten welke interventie het beste is voor patiënten met SAIS op lange termijn:
Conservatieve oefentherapie of een operatie? Eén artikel werd geincludeerd om te onderzoeken of excentrische oefentherapie meer effect had dan aspecifieke conservatieve oefentherapie.

Conclusie:
Er is geen bewijs gevonden voor verschil in uitkomsten in pijn en schouder functie op langer termijn tussen SAIS-patiënten die conservatief behandeld werden en SAIS-patiënten die een operatie ondergingen. Bovendien heeft een specifieke excentrisch oefenprogramma gericht op spierversterkende oefeningen van de rotator cuff spieren significant meer effect op functieverbetering en pijnvermindering van de schouder dan aspecifieke oefeningen bij patiënten met SAIS, waardoor de noodzaak voor een operatie significant wordt verminderd.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk