De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Hoezo somber ik doe toch niets?': het sociaal- en emotioneel welbevonden van kinderen met sombere- en/of depressieve klachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Hoezo somber ik doe toch niets?': het sociaal- en emotioneel welbevonden van kinderen met sombere- en/of depressieve klachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van het onderzoek Ik wilde mij op een betrokken manier inzetten voor een kwetsbare groep kinderen; de kinderen met sombere- en/of depressieve klachten.
Mijn onderzoeksvraag Hoe kan ik het sociaal- en emotioneel welbevinden van de kinderen met sombere- en/of depressieve klachten in mijn klas verbeteren? Ondanks de druk van buitenaf (politieke dimensie) wat binnen onze school voor veranderingen zorgt, er moet opbrengstgericht gewerkt worden, moet het sociaal- en emotioneel welbevinden van de kinderen een minstens zo belangrijke plaats binnen het onderwijs hebben. In de klas ben ik aan de slag gegaan met;
1) Oplossingsgericht werken; Een manier van werken waarbij de kinderen mee denken over oplossingsgerichte stappen om een leerdoel te bereiken. Er wordt met de kinderen veel gedaan van wat wel werkt. 2) Inclusief onderwijs is belangrijk omdat iedereen bij het onderwijs betrokken wordt, er mag zijn als mens en er niet wordt gekeken naar de handicap waaraan gewerkt moet worden. Dit veilige klimaat is belangrijk voor kinderen met sombere- en/of depressieve klachten. Inclusieve werkvormen waarin veel wordt samengewerkt en veel wordt gedaan van wat wel lukt, zelf oplossingen leren bedenken, positieve gedragsregels en veel reflecteren over groepsleren. 3) "Huis vol gevoelens en axen", de axen bieden als karakters hulp om naar zichzelf en naar de ander te kijken. De relatiewijzen; leeuw is leider, kameel is volgzaam ect. De gevoelswaaier als hulpmiddel om gevoelens onder woorden te brengen. "Het huis vol gevoelens en axen is een hulpmiddel om probleemoplossend te denken in sociale context. 4)Tactiele stimulatie is aanraken van elkaar bv masseren, wichtelen, omdat kinderen die depressief zijn vaak gesloten en in zichzelf gekeerd zijn. Dit is een vorm van communiceren is die aan het praten vooraf gaat b.v; rugmassages en handmassages. Dit is goed voor de gezondheid en de sociale contacten. Het haalt stress weg zowel voor de zender als de ontvanger.
Mission Possible Naast deze groepsinterventies wordt er met drie kinderen, die last hebben van sombere- en of depressieve klachten en zelf gemotiveerd zijn aan een persoonlijk leerdoel te werken, gewerkt volgens de oplossingsgerichte stappen uit de methode;" Mission Possible". Hulpmiddelen: supporters, mascotte, logboek, hoe vooruitgang te vieren? De gepleegde interventies hebben elkaar versterkt door elk een specifieke bijdrage. Door eerst los te laten en de kinderen met sombere- en/of depressieve klachten een positief klimaat te laten ervaren om daarna gemotiveerd te kunnen zijn om aan hun persoonlijk leerdoel te werken. Alle interventies waren nodig voor de gewenste vooruitgang. Terugkijkend op het onderzoek denk ik dat er antwoorden gevonden zijn op de onderzoeksvraag. Het is duidelijk geworden dat er kinderen op school zijn met sombere- en/of depressieve klachten. Er zijn handvaten geboden die mogelijk het sociaal- en emotioneel welbevinden van deze en andere kinderen kan verbeteren.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk