De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het schooljaar 2011-2012 heb ik een praktijkonderzoek gedaan naar de criteria waaraan leerlingen moeten voldoen bij de overgang van groep 2 naar groep 3. In hoofdstuk 1 worden mijn huidige situatie en mijn verlegenheidssituatie uiteengezet. Hierin is te lezen dat ik, na een aantal jaren in groep 3 lesgegeven te hebben, opgemerkt heb dat er een groot verschil zit in het niveau van de leerlingen die vanuit de verschillende kleuterklassen in groep 3 instromen. Het huidige overdrachtsformulier wat op school gebruikt wordt is zeer summier. Uit mijn verlegenheidssituatie is de volgende onderzoeksvraag naar voren gekomen: Ik onderzoek aan welke voorwaarden een leerling moet voldoen bij de overgang van groep 2 naar groep 3. Dit omdat ik de leerkrachtafhankelijkheid van de beslissingsprocedure wil veranderen. Ik wil kijken hoe ik tot een aanzet tot een overgangsprotocol met een overgangsformulier kan komen waarin minimale doelen zijn opgenomen. Het uiteindelijke doel is dat er schoolbreed gewerkt kan worden naar een zekere mate van eenduidigheid ten aanzien van de overgang. Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag heb ik in hoofdstuk 1 een aantal deelvragen opgesteld. Vervolgens heb ik in hoofdstuk 2 het theoretisch kader beschreven. Hierin wordt afzonderlijk ingegaan op het functioneren van een leerling in groep 2 en groep 3 waarbij gekeken wordt naar de verschillende ontwikkelingsgebieden. Hierna komen de verschillende opvattingen die er zijn met betrekking tot de overgang van groep 2 naar groep 3 aan bod. Ook wordt er in dit hoofdstuk gekeken naar de leerlijnen en tussendoelen die door het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling zijn ontwikkeld en is er aandacht voor de wetgeving met betrekking tot de overgang van groep 2 naar groep 3 en de leerkrachtafhankelijkheid bij deze overgang van de leerlingen gevolgd door een generale conclusie. In hoofdstuk 3 heb ik de verantwoording van de onderzoeksmethodologie beschreven en staat er een schematische uitwerking van deze onderzoeksmethodologie. In hoofdstuk 4 heb ik de resultaten van het onderzoek aan de hand van de geformuleerde deelvragen in hoofdstuk 1 besproken. Naast een samenvatting van de bestudeerde literatuur uit hoofdstuk 2 staan in hoofdstuk 4 de resultaten van een enquête en een interview met een collega. Aan de hand van de bestudeerde literatuur uit hoofdstuk 2 en de geanalyseerde data uit hoofdstuk 4 heb ik in hoofdstuk 5 onderbouwde conclusies getrokken. Zo heb ik onder andere geconcludeerd dat een leerling in groep 2 verschilt in lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in groep 3 en dat de leerkrachtafhankelijkheid afneemt naarmate competentie 7 beter ontwikkeld is. Verder heb ik in hoofdstuk 5 aanbevelingen gedaan. Tot slot volgt in hoofdstuk 6 mijn reflectie. Door een aanzet te geven voor een overdrachtsprotocol met een overdrachtsformulier voor de overgang van groep 2 naar groep 3 hoop ik verandering te kunnen brengen in de leerkrachtafhankelijkheid van de beslissingsprocedure met betrekking tot deze overgang.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk