De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aan het roer van aandacht

Mindfulness binnen het cluster 4 onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aan het roer van aandacht

Mindfulness binnen het cluster 4 onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek, gericht op de invoering van mindfulness, heeft plaats gevonden in groep 8 van De Xaveriusschool te Sittard, een cluster IV school.

Het onderzoek richt zich op de vraag of invoering van mindfulness in groep 8 een goede uitbreiding en aanvulling is op de huidige methode 'Leefstijl' als het gaat om het kunnen ordenen en sturen van gedachten en gevoelens in moeilijke situaties. In de huidige methode 'Leefstijl' wordt hier minimaal aandacht aan besteed.

Het uiteindelijke doel is dat groep 8 leerlingen zich bewust zijn van hun emoties en kunnen reflecteren op eigen gedrag.De inleiding vertelt wie ik ben en hoe mijn interesse voor het onderwerp ontstaan is. In hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van de aanleiding en de probleemstelling van het onderzoek. Waar vervolgens de onderzoeksvraag en deelvragen worden geformuleerd.

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag en deelvragen is er literatuuronderzoek gedaan. Er zijn verschillende bronnen geraadpleegd om tot een goede theoretische onderbouwing van het onderzoek te komen.

Hoofdstuk 3 geeft informatie over de verschillende onderzoeksmethoden die bij het onderzoek ingezet zijn. Vóór en ná de implementatie van de pilot mindfulness zijn metingen afgenomen aan de hand van vragenlijsten voor de leerlingen. Daarnaast hebben er gerichte observaties en interviews met een aantal functionarissen binnen de school plaats gevonden.

Hoofdstuk 4 geeft een verzameling van data weer, in overzichtelijke grafieken en tabellen.

Vanuit deze data worden in hoofdstuk 5 conclusies getrokken, waarbij verbanden worden gelegd tussen de theorie en de verzamelde data.

Vanuit de resultaten van mijn onderzoek heb ik een aantal aanbevelingen op een rij gezet hoe mindfulness afdelingsbreed geïmplementeerd kan worden.

In hoofdstuk 6 evalueer ik het onderzoek en reflecteer ik onder andere op mijn ontwikkeling als onderzoeker.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk