De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorg na klinische behandeling voor middelengebruik binnen zorggroep Z

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorg na klinische behandeling voor middelengebruik binnen zorggroep Z

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek wat voor u ligt is uitgevoerd binnen zorggroep Z. Binnen deze zorggroep woont een diverse doelgroep variërend binnen de leeftijd van 14 tot en met 65 jaar. Naast een grote span wat betreft leeftijd is er dezelfde variatie aan persoonlijkheden. Zorrgroep Z biedt plaats aan 70 personen om beschermd te wonen. Binnen deze zorggroep zijn er meerdere locaties waar een persoon kan wonen. Dit zijn wonen op een groot kloosterhuis, binnen een van de gezinshuizen of individueel begeleid. Naast een ruime variatie aan individuen en woonmogelijkheden biedt zorggroep Z een thuis aan mensen met verschillende psychiatrische of persoonlijke problemen. Daarbij wordt als eerste gekeken naar het individu en gewerkt vanuit ontspanning bij de bewoners. Vanuit deze ontspanning wordt samen met de cliënt gekeken naar hoe het leven zo zinvol mogelijk in te kleden. Hierbij wordt ingezet op de eigen regie bij de cliënt, met ondersteuning van de hulpverlener waar nodig. Dit alles binnen de visie van de participatiewet.
Binnen deze zorggroep wordt gezien dat de doelgroep jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) geregeld in aanraking komt met drugs, anders genoemd verslavende middelen. Daarvoor zijn verschillende behandelinstellingen binnen de keten van zorg, maar binnen zorggroep Z wordt gezien dat na behandeling jongeren snel terugvallen in gebruik. De onderzoeker, tevens werknemer van zorggroep Z, is benieuwd of er een mogelijkheid is om de zorg rond deze jongeren te verbeteren waardoor gebruik wordt beperkt. Onderzocht is welke interventies medewerkers van zorggroep Z kunnen inzetten om jongeren die bekend zijn met drugsgebruik beter te begeleiden.
Door gebruik van bestaand werk, theorieën, ontwikkelde methodieken en interviews wordt gezocht naar een antwoord op deze vraag. Vanuit de resultaten die de interviews hebben opgeleverd gekoppeld aan theoretische inzichten worden aanbevelingen gedaan voor de beroepspraktijk.
Uit de resultaten, conclusie en aanbevelingen is gebleken dat zorggroep ’t Zicht grote behoefte heeft aan meer kennis en vaardigheden als het gaat om de begeleiding van jongeren met een LVB en verslavingsproblematiek. Daarbij is het ook van belang dat er een nauwe samenwerking komt met instellingen voor verslavingszorg in de regio.
Een van de aanbevelingen die door de onderzoeker is gedaan is om een projectgroep op te zetten binnen zorggroep Z ter verbetering van de samenwerking met ketenpartners binnen de verslavingszorg. Deze projectgroep heeft binnen bepaalde kaders vrijheden om dit naar eigen inzichten in te kleden. Deze samenwerking heeft enerzijds als doel om de deskundigheid van het personeel van zorggroep Z te bevorderen. Anderzijds is het doel een nauwere samenwerking rondom casuïstiek.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2017-08-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk