De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Juf, van jou mag dat toch wel

Over de verschillen in belonen en straffen in het (s)bo

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Juf, van jou mag dat toch wel

Over de verschillen in belonen en straffen in het (s)bo

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In mijn onderzoek heb ik bekeken of het vanuit mijn directie en collega's en de leerlingen wenselijk is om een gezamenlijke lijn, voor het belonen en straffen op mijn locatie, op te stellen. Daarnaast heb ik gekeken of er mogelijkheden op andere scholen liggen om eventueel gebruik te kunnen maken van hun ervaring. Ik heb in de literatuur verschillende aanpakken bestudeerd en ook gekeken naar specifieke voorwaarden voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Uit de literatuurstudie kwam o.a. naar voren dat oplossingsgericht werken een aanpak is die vanwege een positieve grondhouding een erg goede manier zou kunnen zijn om te werken met deze groep leerlingen. Daarnaast kwamen er nog specifieke voorwaarden naar voren waar je aan zou moeten voldoen bij het belonen en straffen van leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Voor het in kaart brengen van de huidige situatie op mijn school en op tien verschillende andere scholen in de regio, heb ik gebruik gemaakt van vragenlijsten en heb ik individuele gesprekken gevoerd met leerlingen uit de bovenbouw van mijn school. Daarnaast heb ik een gesprek gehad met de locatiedirectrice en met een leerkracht van een school waar gebruik gemaakt wordt van gezamenlijke afspraken betreffende belonen en straffen. Dit alles heeft tot een conceptadvies geleid dat ik ga voorleggen aan de directie van de school en daarna zal presenteren in een teamvergadering. Eén van de aanbevelingen uit mijn conceptadvies is het vormen van een werkgroep 'belonen en straffen' en dit zou in de aanloop naar het schooljaar 2012-2013 gerealiseerd moeten worden

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk