De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik kan het ook

De methode Kids' Skills bij kinderen met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik kan het ook

De methode Kids' Skills bij kinderen met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraag die ik in dit onderzoek onderzocht heb is: Kunnen kinderen met ASS de door middel van Kids' Skills aangeleerde vaardigheid toepassen in een andere situatie dan in de klas. Op deze vraag ben ik antwoord gaan zoeken door literatuurstudie te doen naar ASS. Ik ben op zoek gegaan naar theorieën over ASS die van invloed zouden kunnen zijn op de effectiviteit van Kids' Skills bij kinderen met ASS. Daarnaast ben ik informatie gaan verzamelen en lezen over de methode Kids' Skills en over oplossingsgericht werken in meer algemene zin. Vervolgens ben ik het praktijkgedeelte van dit onderzoek gaan uitvoeren, waarbij ik vier leerlingen, twee zonder ASS en twee met ASS, een vaardigheid heb aangeboden, die zij met behulp van Kids' Skills onder de knie probeerden te krijgen. Ik heb de ontwikkeling van de leerlingen met betrekking tot hun vaardigheid gevolgd en geregistreerd. Dit alles heb ik vervolgens verwerkt in grafieken om op die manier de leerlingen met ASS te vergelijken met de leerlingen zonder ASS. Hierbij heb ik voornamelijk gekeken naar de situaties waarin de vaardigheid wordt toegepast, om zo te kunnen concluderen of de leerlingen met ASS de aangeleerde vaardigheid ook kunnen toepassen in een andere situatie dan de situatie waarin de vaardigheid is aangeboden en geoefend. De conclusie uit dit onderzoek is dat kinderen met ASS de door middel van Kids' Skills aangeleerde vaardigheid kunnen toepassen in een andere situatie dan in de klas. Wel moeten er een aantal kleine aanpassingen gedaan worden in de stappen van Kids' Skills. De vaardigheid moet concreet, specifiek en functioneel zijn. De voornaamste aanpassing is dat de leerkracht de leerling moet helpen om de transfer te maken naar andere situaties. Dit door de vaardigheid met de leerling in verschillende situaties te oefenen. De vaardigheid moet in 'echte' situaties geoefend worden, omdat kinderen met ASS moeite hebben met 'doen-alsof-situaties'. Daarnaast is het van belang dat de leerkracht laat zien hoe de vaardigheid toegepast dient te worden. Zo ziet de leerling direct wat het effect is van de juist toegepaste vaardigheid. Dit zal de leerling motiveren om de vaardigheid te leren

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk