De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een speelplaats om samen te spelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een speelplaats om samen te spelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van mijn afstudeeronderzoek heb ik me reflectief onderzoekend bezig gehouden met de volgende onderzoeksvraag: "Wat is het effect van een gestructureerde invoering van de 'Buitenspeelkaarten' (Onderwijs maak je samen, 2012) op het gedrag van basisschool leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van onze school?" Het doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat op onze speelplaats. Belangrijke begrippen die daar bij aan de orde komen zijn: leren en spelen op de speelplaats, samen spelen en sociaal gedrag. In het onderzoek is gekeken naar het spelgedrag van de leerlingen op onze speelplaats. In het eerst hoofdstuk wordt de context van de school en de probleemstelling beschreven die hebben geleid tot de onderzoeksvraag. Deze is onderverdeeld in een aantal deelvragen. Voor de theoretische onderbouwing is gekeken naar enkele leertheorieën en de visie van Caminada en Leenders (1996) op spelen op de speelplaats. De data zijn verzameld aan de hand van observaties, een leerling enquête en focussengroepen, samengesteld uit leerkrachten van onze school. Deze data hebben tot de conclusie geleid dat er meer gespeeld wordt op onze speelplaats na de invoering van de 'Buitenspeelkaarten' van Onderwijs maak je Samen (2012). Een aantal spellen van de kaarten worden gespeeld, maar vooral de beschikbaarheid van de materialen heeft er toe bijgedragen dat de leerlingen meer spelen. De materialen geven de leerlingen de mogelijkheid eigen spelideeën te verwezenlijken. Dit heeft geleid tot enkele aanbevelingen voor onze school. Er moeten afspraken gemaakt worden hoe de leerkrachten het gebruik van de 'Buitenspeelkaarten' stimuleren. Daarnaast moeten de leerlingen leren zorg dragen voor de materialen. De leerkrachten kunnen daarbij een voorbeeldrol vervullen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk