De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind op spelenderwijs stimuleren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind op spelenderwijs stimuleren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk voor jeugdhulp (Rijksoverheid, z.j.) Dat betekent dat zij gezamenlijk moeten zorgen dat kinderen en jongeren zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen thuis, op school en in de wijk. In dit onderzoek wordt er vooral gekeken naar de spraak- en taalontwikkeling van kinderen. Van een taalachterstand houden kinderen de rest van hun leven last. Preventie voor het zevende jaar is daarom van groot belang omdat het daarna steeds ingewikkelder wordt om de spraak- en taalontwikkeling nog te stimuleren (Rijksoverheid, 2007).
Dit onderzoek is uitgevoerd bij organisatie X. Organisatie X ondersteunt en biedt hulp aan kinderen, jongeren, hun gezinnen en netwerk met complexe vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Organisatie X werkt samen met het kind, het gezin en hun omgeving aan het oplossen of het hanteerbaar maken van de problemen. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de kinderen en gezinnen. Er wordt gewerkt aan optimale ontwikkeling van en deelname aan de samenleving door het kind (Combinatie Jeugdzorg, z.j.). Organisatie X heeft verschillende hulpverleningsvormen. In dit onderzoek wordt er specifiek gekeken naar de dagbehandeling van het medisch kinderdagverblijf (MKD). Een MKD biedt dagopvang voor kinderen van 2 tot 7 jaar met ernstige ontwikkelingsproblemen. Kinderen die naar een MKD gaan, hebben een (vermoedelijk) normale intelligentie en zijn achter geraakt in hun ontwikkeling (Rijksoverheid, z.j.). Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op het MKD signaleren dat er een gebrek is aan kennis en inzichten rondom het op spelenderwijs stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling. Daarom is er de volgende hoofdvraag opgesteld: Hoe kunnen de pedagogisch medewerkers van organisatie X spelenderwijs een bijdrage leveren aan de stimulering van de spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind in de leeftijd van 2 tot 7 jaar op het medisch kinderdagverblijf?
Het doel van dit onderzoek is om meer kennis en inzicht te verkrijgen om zo handvatten te bieden voor de pedagogisch medewerkers op het medisch kinderdagverblijf van organisatie X, om op speelse wijze de spraak-taalontwikkeling te stimuleren en om miscommunicatie te verminderen. Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag heeft kwalitatief onderzoek plaatsgevonden en zijn er semigestructureerde interviews afgenomen. De respondenten bestaan uit zes pedagogisch medewerkers op het MKD, een logopedist, twee gedragswetenschappers en een onderwijs coördinator. Door middel van verdiepende interviews zijn nieuwe kennis en inzichten naar voren gekomen over de hoofdvraag. De interviews werden vervolgens geanalyseerd en gecodeerd, waarna de resultaten werden uitgeschreven. De resultaten zijn gekoppeld aan de bevindingen uit het theoretisch kader en geven antwoord op de vraagstelling. Aan de hand van de resultaten zijn er conclusies beschreven en is er een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag. Door middel van de resultaten uit de interviews zijn er aanbevelingen gegeven voor het MKD van organisatie X om de spraak- en taalontwikkeling spelenderwijs te kunnen stimuleren.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2017-08-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk