De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De ict-bekwaamheid van leerkrachten

een inventarisatie van de inzet van ict op de basisschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De ict-bekwaamheid van leerkrachten

een inventarisatie van de inzet van ict op de basisschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

We leven tegenwoordig in een digitale kennismaatschappij. Digitale vaardigheden krijgen in het onderwijs een prominente plaats en daarom wordt er veel verwacht van de ict-bekwaamheid van de leerkrachten. Dit onderzoek richt zich vooral op de vraag wat leerkrachten nodig hebben om hun ict-bekwaamheid op het gebied van het didactisch handelen te verbeteren en in te zetten.

De hoofdvraag van het onderzoek is in hoeverre de leerkrachten van de casusschool beschikken over de benodigde kennis en kunde als het gaat om de integratie van de ict, didactiek en lesinhoud volgens het TPACK model. Het onderzoek is uitgezet onder leerkrachten van de casusschool, door middel van een enquête, interviews en observaties. Voor de visie op ict is het ict beleidsplan bestudeerd.

Conclusie van het onderzoek is dat de meeste leerkrachten over voldoende basis kennis beschikken om ict toe te passen volgens het TPACK model, maar dat de ict-toepassingen die de leerkrachten gebruiken eenzijdig zijn. Verder is het voor de leerkrachten onduidelijk wat de directie van hen verwacht met betrekking tot de inzet van ict in de lessen.

De aanbeveling aan de school is om de doelen die in het ict beleid staan beschreven uit te voeren met behulp van een ondersteunende werkgroep. Verder is het advies om de inzet van ict in de lessen bespreekbaar te maken, scholing en ondersteuning te bieden aan leerkrachten die dat nodig hebben en te experimenteren met ict om succeservaringen op te doen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2017-04-21
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk