De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Waarom hebben we begrijpend lezen in de klas?"

Een praktijkonderzoek naar het vergroten van de motivatie voor begrijpend lezen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Waarom hebben we begrijpend lezen in de klas?"

Een praktijkonderzoek naar het vergroten van de motivatie voor begrijpend lezen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Leerkrachten hebben wel eens te maken met leerlingen die weinig motivatie hebben voor een bepaald onderwerp of vak. Leerlingen kunnen het gevoel hebben dat ze het niet voor zichzelf doen, zien het nut er niet van in en weigeren zelfs helemaal om het werk uit te voeren. Leerkracht vinden het lastig om juist te handelen in deze situaties, vooral wanneer het vaker gebeurt. Je wil dus voorkomen dat je in dit soort situaties terecht komt.

Volgens de theorie is het belangrijk dat de motivatie vanuit de leerling zelf komt. De leerling moet het nut inzien van de taak die hij doet. Daarbij is het belangrijk dat de leerling weet dat het zinvol is wat hij doet, zowel op de korte en de lange termijn. Het zou mooi zijn als de leerling zich ervan bewust zou zijn dat hij het geleerde in verschillende schoolse en niet schoolse situaties kan toepassen. Door de theorie te koppelen aan de praktijk kan hier op school mee begonnen worden. Het is wenselijk om dit als één geheel te zien en niet als afzonderlijke vakken.

In dit praktijkonderzoek wordt gekeken op welke manier de motivatie van eerstejaars leerlingen op school X voor begrijpend lezen vergroot kan worden. Tijdens het praktijkgedeelte van het onderzoek staan leerlingen en leerkrachten centraal. Acht leerlingen en acht leerkrachten vormen de respondenten van dit onderzoek. Er wordt gestart met het peilen van de motivatie bij alle respondenten. Vervolgens vindt er een interventie plaats met de leerlingen. Dit bestaat uit het werken met een checklist en bijeenkomsten met ouderejaars leerlingen. Tot slot wordt de motivatie opnieuw gepeild bij de respondenten om te kijken in hoeverre de interventie heeft bijgedragen aan het vergroten van de motivatie. De uitkomsten van het onderzoek wijzen uit dat de motivatie van leerlingen voor begrijpend lezen over het algemeen vergroot is. Dit is op te maken uit de nameting van leerlingen en leerkrachten. De interventie heeft hier een belangrijke rol in gehad.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk