De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen naar de hoogste trede

Een onderzoek naar de motivatie van jongeren op het gebied van vrijwillige inzet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen naar de hoogste trede

Een onderzoek naar de motivatie van jongeren op het gebied van vrijwillige inzet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek beantwoordt de vraag; ‘Hoe kan Dynamo Jeugdwerk ervoor zorgen dat jongeren zich binden aan een sportactiviteit of evenement en hierdoor stappen maken naar trede 4, 5 en 6 op de participatieladder van ILW?’
Uit het onderzoek kwam naar voren dat jongeren zich voornamelijk voor zichzelf inzetten. Motieven hierbij zijn: ze vinden het leuk, ze leren er iets van, ze kunnen hun kennis en vaardigheden inzetten, ze kunnen iets voor iemand anders betekenen en ze kunnen hun netwerk verbreden. Iets kunnen betekenen voor de maatschappij wordt hierbij het minst genoemd als motief.
Uit de vragen met betrekking tot de Booster cursus bleek dat jongeren enthousiast zijn over het bezig zijn met sport en het organiseren van een activiteit. Jongeren zijn minder enthousiast over het actief blijven voor hun wijk. Daarnaast geeft iets meer dan de helft van de respondenten aan dat ze het wel leuk vinden om, meer dan dat ze nu doen, betrokken te zijn bij een evenement dat Dynamo Jeugdwerk organiseert.
Aan de hand van bovengenoemde resultaten heeft de onderzoeker een aantal aanbeveling beschreven. Zo is het voor Dynamo Jeugdwerk belangrijk om de jeugdwerkers en boosters te betrekken in de voorbereidingen van de Booster cursus waardoor er een projectgroep ontstaat.
Een tweede aanbeveling is de boodschap meer te richten op datgene wat het de jongeren oplevert.
De derde en laatste aanbeveling heeft betrekking op het vernieuwen van het communicatieplan. Hierbij moet ingespeeld worden op de behoefte ‘duidelijkheid’ van de respondenten.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingSport & Bewegingseducatie
Datum2017-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk