De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

het begeleiden van stagiaires op hun weg naar zelfverantwoordelijke beroepsbeoefenaren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

het begeleiden van stagiaires op hun weg naar zelfverantwoordelijke beroepsbeoefenaren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting De opleiding Oefentherapie Cesar (OTC) is een HBO opleiding van de Hogeschool Utrecht. Recente ontwikkelingen in de visie op het onderwijs en een nieuw competentieprofiel maken dat ik als stagedocent een verandering constateer in de begeleidende en beoordelende rol tijdens de stages. Voor de begeleidende rol wordt er meer verwacht ten aanzien van de begeleiding van de zelfsturing van de student. Daarnaast heeft de stagedocent een grotere rol gekregen in de eindbeoordeling van de beroepscompetenties. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Wat heeft de student aan begeleiding nodig vanuit de opleiding en het werkveld om tot zelfsturing te komen bij de overgang van stagiaire naar beginnend beroepsbeoefenaar? In het theoretisch kader zijn sociale, relationele en individuele succesfactoren voor een stage uitgewerkt. De werkplek als succesfactor is buiten beschouwing gelaten. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er kwantitatieve data verkregen door gebruik te maken van VAS-vragenlijsten. De kwalitatieve data zijn verkregen door interviews met focus groepen. De respondenten bestaan uit studenten die een junior, senior 1 of senior 2 stage lopen, stagedocenten en stagebegeleiders. Het onderzoek bestaat uit vijf fases. In de eerste fase zijn VAS-vragenlijsten ingevuld door de drie studentgroepen tijdens de voorbereiding op hun stage. De tweede fase bestaat uit interviews over de ervaringen met de voorbereiding op de stage met de vijf respondentgroepen. Op grond van de resultaten uit fase één en twee is besloten fase drie en vijf uit te voeren met senior 1 studenten. Fase drie bestaat uit een VAS-vragenlijst over de zelfsturingsactiviteiten en fase 5 is een verdiepend interview. Fase vier is een verantwoordelijkheidsmeter gericht op zelfsturingsactiviteiten, die ingevuld is door senior 1 studenten, stagedocenten en stagebegeleiders. De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de begeleiding die nodig is tijdens de verschillende stageperiodes. Het geheel van aanbevelingen vormt samen met de bestaande voorbereidingen op de stage een doorgaande leerlijn voor jaar één tot en met vier. Door een krachtige voorbereiding op de stage kan de student de regie over zijn eigen leerproces geleidelijk opbouwen van actief en zelfstandig lerend naar een zelfverantwoordelijke beginnende beroepsbeoefenaar

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk