De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Puzzelen bij het overstappen van gepersonaliseerd leren naar regulier onderwijs

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Puzzelen bij het overstappen van gepersonaliseerd leren naar regulier onderwijs

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Nederlandse leerling is passief en onvoldoende gemotiveerd (Inspectie VO, 2018). De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) stelt na een internationaal onderzoek dat nergens ter wereld scholieren zo ongemotiveerd en ongedisciplineerd zijn als in Nederland. Ligt dit aan de aard van de Nederlandse leerling of is het huidige onderwijssysteem niet meer voldoende afgestemd op de huidige generatie leerlingen? Op Graaf Huyn, denken we het laatste.

Daarom bieden we op onze school in de onderbouw mavo/havo/vwo maatwerk voor leerlingen waarin ze via gepersonaliseerd leren volgens het concept van Kunskapsskolan en op hun eigen niveau, tempo en persoonlijke leerdoelen. Op deze manier worden ze meer eigenaar van hun leerproces (Hargreaves), zijn gemotiveerder om te leren en behalen betere leerprestaties (Deci). In het schooljaar 2021-2022 (mavo 3) en in het afgelopen schooljaar 2022-2023 (havo en vwo 4) zijn de eerste leerlingen uit de Focusstroom aangekomen in de bovenbouw waar ze in de reguliere stroom verder moeten op weg naar hun diploma omdat het aantal leerlingen dat vanuit Focus doorstroomt naar de bovenbouw te klein is om een volwaardige stroom in de bovenbouw te realiseren.

Tijdens het afgelopen schooljaar (2022-2023) en uit een eerste evaluatie in januari 2023 heb ik geconstateerd dat de doorstroom niet bij alle docenten, vakgroepen en leerlingen even soepel verloopt. De verschillen tussen leerlingen die uit de reguliere onderbouw en die vanuit de Focusstoom doorstromen worden na enkele lesweken op een aantal onderdelen zoals grotere leerstofhoeveelheden, andere wijze van toetsen en bij een aantal vakken inhoudelijke hiaten, duidelijk.
Deze situatie was voor mij de aanleiding om aan de hand van mijn onderzoeksvraag “ Hoe kan ik focuscoaches en vakdocenten begeleiden om de overstap van Focusleerlingen uit de onderbouw mavo/havo/vwo naar regulier onderwijs in de bovenbouw “kansrijk te laten verlopen” nader te onderzoeken.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2023-08-30
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk