De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een goede woordenschat, is een schat voor de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een goede woordenschat, is een schat voor de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'Een goede woordenschat is een schat voor de toekomst' is een meesterstuk dat eenieder wil inspireren een impuls te geven aan goed woordenschatonderwijs. Dit meesterstuk betreft een onderzoek naar het aanpassen van het woordenschatonderwijs aan de leerstijlen van kinderen met een autismespectrumstoornis op een cluster IV-school. Gedurende anderhalf jaar heeft de onderzoeker, middels een actieonderzoek en elementen van een ontwerponderzoek, met twee verschillende onderzoeksgroepen allerlei methodieken met betrekking tot het verwerven van woordenschat uitgeprobeerd. Er is onder andere gewerkt met de Viertakt van Verhallen (2009) en de Denk Stimulerende Gespreksmethodiek (DGM). Daarnaast is er veel aandacht geweest voor het aanbieden van nieuwe woorden, afgestemd op de problematiek van kinderen met ASS. Er zijn in totaal 3 cycli doorlopen. De conclusie van het onderzoek luidt: De woordenschat van leerlingen met ASS kan vergroot worden door het gebruik van concreet materiaal en veel visuele ondersteuning. De leerlingen moeten woorden met zoveel mogelijk zintuigen kunnen ervaren. Door het woordenschatonderwijs te koppelen aan de directe belevingswereld van het kind, eventueel in combinatie met projectonderwijs, wordt er meer gebruik gemaakt van verdieping binnen het netwerk van bekende woorden. Woorden dienen als clusters te worden aangeboden middels de viertakt, met elementen van DGM er in verwerkt. De instructie dient via het IGDI-model te gebeuren en er zal extra aandacht voor het consolideren van woorden moeten zijn middels visuele ondersteuning, spelletjes en andere variërende werkvormen. Er is een toolkit ontwikkeld voor de leerkrachten binnen De Rungraaf. Deze dient als leidraad/kapstok voor het woordenschatonderwijs op De Rungraaf, om zo het niveau een krachtige impuls te geven, want Een goede woordenschat is een schat voor de toekomst!

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk