De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Loopbaanbegeleiding in vwo-4

Een onderzoek naar het verankeren van LOB in het mentoraat van mijn school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Loopbaanbegeleiding in vwo-4

Een onderzoek naar het verankeren van LOB in het mentoraat van mijn school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen een school voor voortgezet onderwijs wordt onderzoek gedaan naar loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in vwo-4. Op de school ligt niet duidelijk vast wat met LOB bereikt moet worden. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven hoe een programma kan worden opgesteld dat rekening houdt met de behoeften van alle partijen. De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van vijf deelvragen. In de theoretische onderbouwing waarin de doelgroep, het onderwijstype, LOB, zorg, begeleiding en organisatorische aspecten worden beschreven, wordt duidelijk gemaakt welke begeleiding geboden kan worden die passend is bij de vwo-4-leerling. De mentor heeft een centrale rol door het belang van de vertrouwensband en de overlap tussen verschillende begeleidingsgebieden. Verder wordt gesteld dat in de opzet van een LOB-programma en -structuur duidelijk moet zijn wie welke verantwoordelijkheid krijgt en dat er een duidelijk begrensde mentortaak moet zijn. Gegevens worden verzameld bij leerlingen, docenten, mentoren, decanen en management, via enquêtes, workshops, een groepsinterview en een document (LOB-scan). Met tekstfragmenten worden (sub)thema's gezocht binnen de resultaten. Duidelijk wordt wat de betekenis van een verankering van LOB in het mentoraat is, maar dat niet bij alle partijen het beeld volledig is. LOB is aanwezig in de school en er zijn verschillende aanknopingspunten voor verbeteringen. Er is meer duidelijkheid nodig over de mentorrol, de taakverdeling en de precieze definitie van LOB en van sociaal-emotionele ontwikkeling. Tot slot worden aanbevelingen geformuleerd en komt de professionele ontwikkeling van de auteur aan bod

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk