De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen sterk in handelingsgericht werk

PGO over een teambreed groepsplangesprek binnen de cyclus van handelingsgericht werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen sterk in handelingsgericht werk

PGO over een teambreed groepsplangesprek binnen de cyclus van handelingsgericht werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op mijn basisschool met 120 leerlingen is handelingsgericht werken (HGW) volop in ontwikkeling. Binnen de cyclus van HGW wordt gezocht naar een structureel groepsgesprek vanuit de principes van teamleren, waarbij individuele expertises en ervaringen ingezet worden ten behoeve van elkaar (Senge, 2011). Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen ontstaat in een sfeer waarin elke leerkracht de verantwoordelijkheid neemt voor de leerlingen in zijn klas. Werken volgens de principes van teamleren zorgt voor grote veranderingen in de manier van begeleiden. Het doel van dit onderzoek is een oplossingsgericht teambreed groepsplangesprek te ontwikkelen, waarbij leerkrachten gebruik maken van inidividuele expertises en elkaar ondersteunen in het werken binnen de cyclus van Handelingsgericht Werken. Om deze gespreksstructuur te ontwikkelen is gekozen voor een actieonderzoek waarin de volgende onderzoeksmethoden zijn gehanteerd: literatuurstudie, vragenlijst voor leerkrachten, focusgroep, evaluatiegesprekken in een focusgroep en critical friends. Uitgaande van het ‘Team achter de spiegel-intervisiemodel’ is er onderzocht welke fasen een teambreed groepsplangesprek moet bevatten om voldoende ondersteuning, diepgang en teamleren te creëren en welke rol de coördinator leerlingenzorg daarbij heeft. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat leerkrachten steun ondervinden van een ‘checklist voorbereiding teambreed groepsplangesprek’ bij het formuleren van hulpvragen. Met behulp van appreciative inquiry is er tijdens dit onderzoek een gespreksstructuur ontwikkeld, waarin hulpvragen beantwoord worden en die structureel teamleren bevordert met behulp van oplossingsgerichte communicatie (Bannink, 2013; Cooperrider, 1985; Senge, 2011). Betrokkenheid van leerkrachten heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid en het begin van een professionele leergemeenschap gecreëerd. De onderzoeker is zowel als moderator en als deelnemer bij dit onderzoek betrokken. Een goede combinatie is gebleken, mits de moderator effectieve leiderschapsgewoonten bezit (Covey, 2010). Door het respecteren van ieders (on)mogelijkheden, een afwachtende houding en het creëren van synergie ontstaat bij het team motivatie en betrokkenheid (Deci & Ryan, 2010; Bobbe & Reimerink, 2014)

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk