De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfregulatie bij leerlingen met (kenmerken van) autisme

de beertjesmethode van Meichenbaum afgestemd op de behoeften van de leerlingen

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Zelfregulatie bij leerlingen met (kenmerken van) autisme

de beertjesmethode van Meichenbaum afgestemd op de behoeften van de leerlingen

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op een reguliere basisschool in de Randstad zitten mede door de wet Passend Onderwijs (2014) meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De leerkrachten van groep 3 hebben behoefte aan ondersteuning van de zelfregulatie van drie leerlingen met (kenmerken van) autismespectrumstoornis in hun groep. Na het verkennen van theorie over autisme en zelfregulatie, zijn de methodes Kids’Skills en de beertjesmethode van Meichenbaum tegen elkaar afgezet. Dit resulteerde in de volgende onderzoeksvraag:
Met behulp van de volgende deelvragen is bovengenoemde hoofdvraag beantwoord.

Door zowel leerkrachten als leerlingen te betrekken in dit onderzoek, konden behoeften van beide partijen in kaart gebracht worden. Door het coderen en analyseren van interviews met leerkrachten en leerlingen ontdekte ik dat er een gedeelde behoeften is aan structuur. Anderson (2002) zegt hierover dat bij leerlingen met ASS de executieve functies niet complexer worden, waardoor zij vaker moeite hebben met nieuwe dingen en juist baat hebben bij een duidelijke structuur. Dit beeld werd bevestigd in de interviews na het inzetten van de beertjesmethode. Ook zijn uit deze interviews aanpassingen naar voren gekomen om de methode beter aan te laten sluiten bij de context. Deze aanpassingen aan de methode zijn doorgevoerd. Door het analyseren en coderen van observaties en interviews, zijn de uitkomsten vergeleken met de situatie voor de interventie. Opvallend is dat er een aanzienlijke groei waarneembaar in zelfregulerende vaardigheden bij de leerlingen.

Tot slot worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek gericht op kennis, het delen hiervan en op het borgen van deze werkwijze voor een duurzaam succes.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-08-30
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk