De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar een diverse en inclusieve werkomgeving

Een onderzoek over hoe je de diversiteit en inclusie kan bevorderen in een organisatie, om zo ook een bijdrage te leveren aan een veilige werkomgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op weg naar een diverse en inclusieve werkomgeving

Een onderzoek over hoe je de diversiteit en inclusie kan bevorderen in een organisatie, om zo ook een bijdrage te leveren aan een veilige werkomgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de huidige maatschappij wordt er steeds meer gestreefd naar diversiteit en inclusie. Uit onderzoek van Daily Data bites (2021) is gebleken dat organisaties binnen Nederland hier nog een hoop aan kunnen verbeteren. Het blijkt namelijk dat de begrippen ‘ongelijke behandeling’, ‘discriminatie’ en ‘vooroordelen’ een rol blijven spelen binnen organisaties. Hierdoor ontwikkelen mensen een negatief zelfbeeld, fysieke en/of mentale problemen en stress gerelateerde klachten. Deze problemen belemmeren organisaties om te streven naar diversiteit en inclusie. Ook binnen organisatie X spelen deze problemen een rol. De professionals willen graag meer diversiteit en inclusie, maar weten niet hoe ze dit kunnen realiseren. Om deze reden is er een onderzoek opgesteld met de volgende hoofdvraag:

Hoe kunnen de professionals van organisatie X de diversiteit en inclusie binnen hun organisatie bevorderen, zodat er een bijdrage geleverd kan worden aan een veilige werkomgeving voor iedere werknemer?

Het doel van dit onderzoek is om de professionals handvaten te geven hoe zij de diversiteit en inclusie kunnen bevorderen, om zo een veilige werkomgeving voor iedere werknemer te realiseren.
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is er een literatuurstudie gedaan naar verschillende onderwerpen. Er is hier ingegaan op verschillende soorten discriminatie en een verdieping in de doelgroep. Hierna volgen verschillende methodieken die van invloed kunnen zijn op de hoofdvraag.
Vervolgens hebben er 10 interviews plaats gevonden. Aan de hand van de resultaten van deze interviews is een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag.

Uit de resultaten is gebleken dat alle respondenten graag een bijdrage willen leveren aan de diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Er worden hier verschillende belemmerende en bevorderende factoren in aangegeven. Een aantal belemmerende factoren zijn de stereotypering van de techniek, de generatie kloof, de ongelijke behandelingen en de onduidelijke visie over diversiteit en inclusie. Daarbij wordt de flexibiliteit van de organisatie, het open staan voor inclusieve aanpassingen en de goede werksfeer tussen collega’s als bevorderende factoren genoemd.

Concluderend, kunnen de professionals op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de diversiteit en inclusie binnen organisatie X. Ten eerste moeten de professionals er bewust mee bezig zijn. Dit kunnen zij doen naar aanleiding van het onderzoek van de Jong (2021). Ten tweede moeten de professionals streven naar een werkomgeving waarin iedereen gelijk behandeld wordt. Dit kunnen zij doen door gebruik te maken van een nieuwe begeleidingsstijl, de theorie van empowerment. Als laatste moeten de professionals het patroon van de ‘witte mannen cultuur’ doorbreken. Dit kunnen zij nastreven door gebruik te maken van een generatie dialoog. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op theorieën en de kennis en input van de respondenten.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2022-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk