De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

ICT... Wat willen we er mee?

onderzoeksrapportage in opdracht van de Masteropleiding Leren en Innoveren aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

ICT... Wat willen we er mee?

onderzoeksrapportage in opdracht van de Masteropleiding Leren en Innoveren aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het leven, leren en werken in de huidige kennismaatschappij is sterk beïnvloed door de opkomst van ICT (Van den Oetelaar, 2012). Ondanks de eis aan scholen om leerlingen ICT vaardigheden aan te leren, is de invloed van ICT op het leren en lesgeven nog beperkt (Luyten, Veen & Meelissen, 2015).
Op de onderzoeksschool ontbreekt een ICT beleidsplan waardoor onduidelijk is welk doel de toepassing van ICT nastreeft. Om te zorgen dat ICT toepassing in de les leidt tot betere leeropbrengsten en digitale vaardigheden bij de leerling, is het van belang tot een eenduidige visie op de toepassing van ICT te komen. Voor een goede integratie van ICT in het onderwijs zijn de visie en de ICT vaardigheden van de leerkracht van belang. In dit onderzoek zijn daarom de menselijke randvoorwaarden van het vier-in-balans model in kaart gebracht (Kennisnet, 2015). Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld; Wat is de visie en de deskundigheid van de individuele leerkrachten binnen de onderzoeksschool op het gebied van ICT toepassing?
Visie is daarbij opgedeeld in missie, kernwaarden, kernkwaliteiten en visie volgens het visievierluik (Van der Loo et al.,2015). Bij de deskundigheid zijn de didactische ICT vaardigheden van de leerkracht onderzocht. Hierbij is gekeken naar een combinatie van technische kennis met didactische kennis en vakinhoudelijke kennis.
Aan dit kwalitatief beschrijvend onderzoek hebben alle leerkrachten (n=6) van de onderzoeksschool deelgenomen. Zij hebben een vragenlijst ingevuld waarin zij vragen hebben beantwoord over hun visie op de toepassing van ICT in het onderwijs. Voor het onderzoeken van de deskundigheid van de didactische ICT vaardigheden van de leerkrachten is eerst de TPACK vragenlijst afgenomen. De TPACK meet de zelfinschatting van de leerkracht wat betreft technische kennis en in hoeverre de leerkracht deze technische kennis kan inzetten ter ondersteuning van de didactiek en vakinhoud. De vragenlijst was input voor een interview dat bij alle leerkrachten is afgenomen en waar dieper ingegaan is op de visie en deskundigheid van de leerkrachten op de toepassing van ICT in het onderwijs.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeren en Innoveren (Professional Master)
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2017-06-17
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk