De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is op zoek gegaan naar een manier om leerlingen uit het cluster 4 onderwijs te betrekken bij het opstellen van en werken aan pedagogische doelen. Het doel hierbij is de leerlingen bij hun eigen leerproces te betrekken. Dit zorgt voor een bewustwording bij de leerling, zodat ze hun eigen gedrag kunnen beinvloeden. Dit zal leiden tot intrinsieke motivatie bij de leerling wanneer een pedagogisch doel wordt gehaald. Door middel van literatuurstudie, gesprekken met leerkrachten, het afnemen van interviews, het uitvoeren van een daaruit voortkomend plan van aanpak met een voor- en nameting is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Uit de literatuurstudie is gebleken dat pedagogische doelen samen met de leerling kunnen worden opgesteld door rekening te houden met de hiërarchie van Maslow (1970). Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van het reflectiemodel van Korthagen (1993) en oplossingsgericht bejegenen met als middel de stappendans van Cauffman en Van Dijk (2009)om te komen tot een gestructureerd plan van aanpak. Door reflectie en feedback leert de leerling kijken naar zichzelf en wordt zich zo bewust van zijn eigen handelen. Door leerlingen oplossingsgericht te bejegenen zullen zij eerder vanuit een intrinsieke motivatie handelen. In het plan van aanpak worden afspraken gemaakt waar zowel leerkracht als leerling zich aan houden. Tussentijds en aan het eind van de periode vinden er reflectiegesprekken plaats. Uit de nameting is gebleken dat de leerlingen vinden dat ze meer betrokken zijn bij het opstellen van en werken aan hun pedagogische doelen en dat de rol van de leerkracht daarbij is vergroot. Ze zijn meer gemotiveerd voor het werken aan hun doelen en werken bewust aan het eigen gedrag

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk