De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kan een scapulaire disfunctie worden behandeld, bij patiënten met subacromiale impingement klachten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe kan een scapulaire disfunctie worden behandeld, bij patiënten met subacromiale impingement klachten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding:
De schouderklacht is een veel voorkomende klacht in Nederland. Verschillende artikelen geven aan dat klachten in de subacromiale ruimte de meest voorkomende klacht is. Subacromiaal impingement is een multifactoriële aandoening. Hierdoor kunnen de symtomen toegeschreven worden aan verschillende oorzaken. Een van de mogelijke oorzaken is een scapulaire disfunctie. In de laatste jaren is er een stijgende belangstelling voor de rol van de scapula en zo ook de behandeling van een scapulaire disfunctie bij impingement klachten.

Doelstelling:
De studie onderzoekt de huidige evidentie "current evidence" voor de behandeling van een scapulaire disfunctie bij patiënten met subacromiale impingement klachten.

Setting:
Literatuuronderzoek

Methode:
De artikelen die gebruikt zijn in deze studie, zijn gevonden in de Pubmed, Ebscohost, Pedro, Clinical biomechanics en Siencedirect databanken. De gevonden artikelen zijn geplubliceerd in het Engels, tussen 2005 en 2011. De artikelen zijn beoordeeld op hun methodologische kwaliteit door middel van de PEDro schaal. Relevante informatie in onttrokken aan de artikelen, verwerkt in de resultaten en geinterpreteerd in de discussie.

Resultaten:
Na een zorgvuldige selectieprocedure zijn er vijf artikelen geincludeerd in deze literatuurstudie. Na de kwaliteitsbeoordeling zijn er twee artikelen van goede kwaliteit, twee artikelen in deze studie zijn van redelijke kwaliteit en één artikel is een onderzoek van slechte kwaliteit volgens de PEDro schaal. De geĩncludeerde artikelen laten significante verbeteringen zien, in de houding en in de spieractiviteit van de m. serratus anterior en de M. trapezius bij het uitvoeren van verschillende interventiemethodes.

Conclusie:
De resultaten van de literatuurstudie hebben niet geleid tot het aanpassen of opstellen van een behandelplan. Niettemin zijn de beschreven interventies wellicht effectief.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk