De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie van de richtlijn hygiëne onder podotherapeuten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Implementatie van de richtlijn hygiëne onder podotherapeuten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Er is onderzoek gedaan naar de implementatie van de richtlijnen hygiëne podotherapie praktijken. Deze hygiënerichtlijnen zijn opgesteld door de NVvP en bestaan uit protocollen en voorschriften ten behoeve van hygiëne. Uit voorgaande onderzoeken in de gezondheidszorg bleek dat verschillende medewerkers zich zelden aan de voor hen opgestelde hygiënerichtlijn houden. Onder podotherapeuten is nog geen enkel onderzoek bekend rondom hygiëne. Daarom wordt in dit onderzoek de bekendheid en de naleving van de hygiënerichtlijnen nader bekeken. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe worden de “Richtlijnen hygiëne voor de Podotherapiepraktijk” toegepast door podotherapeuten? Deze vraag is beantwoord met behulp van twee deelvragen, namelijk: In welke mate zijn podotherapeuten op de hoogte van de richtlijnen hygiëne in de podotherapiepraktijk? En: In welke mate handelen podotherapeuten in hun dagelijkse praktijk naar deze richtlijnen?
Methode: De onderzoeker heeft bij 8 podotherapeuten interviews afgenomen. In deze interviews werden vragen gesteld met betrekking tot de bekendheid van de richtlijnen en de naleving van de richtlijnen. De gegeven antwoorden zijn vergeleken met de inhoud van de hygiënerichtlijnen. Zo werd duidelijk in welke mate er een overeenkomst aanwezig is tussen de gehandhaafde hygiëne in de praktijk en de voorschriften zoals beschreven in de richtlijnen.
Resultaten: Het bleek dat alle podotherapeuten niet tot weinig bekend waren met de inhoud van de richtlijnen. Daarentegen bleek dat de meerderheid zich (onbewust) toch in sterke mate houdt aan de eisen van de richtlijnen.
Discussie Dit kwam niet overeen met de eerder aangedragen literatuur uit andere takken van de gezondheidszorg, waaruit bleek dat de meerderheid zich niet voldoende hield aan de hygiënevoorschriften. Verder kwamen uit de interviews veel redenen naar voren waarom de therapeuten weinig bekend waren met de inhoud/ deze niet concreet naleefden. Dit zorgde voor aanbevelingen betreffende de verbetering van de implementatie van de richtlijn hygiëne.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingPodotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk