De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Jippie, we gaan schrijven': over hoe Anne in groep 4 gemotiveerd raakt voor het schrijfonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Jippie, we gaan schrijven': over hoe Anne in groep 4 gemotiveerd raakt voor het schrijfonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting Het handschrift maakt een belangrijk deel uit van het competentiegevoel van het kind." (Stichting schriftontwikkeling, 2009) Dit onderzoek richt zich op het vergroten van motivatie bij Anne, een onzeker meisje in groep 4, dat niet gemotiveerd is voor schrijven. Het doel van dit onderzoek is om Anne te begeleiden door aan te sluiten bij haar behoeften, zodat ze intrinsiek gemotiveerd raakt voor schrijven en meer zelfvertrouwen krijgt.
Door het bestuderen van literatuur en het houden van interviews en gesprekken met collega's, een fysiotherapeute en Anne, wordt bekeken hoe Anne gemotiveerd kan worden voor schrijven en hoe haar zelfvertrouwen vergroot kan worden. Deskundigen zeggen dat door gevarieerde opdrachten en door aanpassingen te doen in pedagogisch en didactisch handelen kinderen meer gemotiveerd zouden raken voor het schrijfonderwijs en zelfvertrouwen kan groeien. Dit wordt als uitgangspunt genomen voor de begeleiding van Anne.
Om dit toe te passen zijn materialen ontwikkeld die tijdens de schrijflessen worden ingezet. Er wordt gebruik gemaakt van schrijfdobbelstenen, een kieskastje met gevarieerde opdrachten, werkbladen, een gedicht en een portfolio voor Anne. Tevens staan de handschriftcriteria van Hamerling & Scholten (2008) centraal tijdens de sessies. Zo wordt een concreet doel aangegeven waarop vervolgens wordt gereflecteerd.
In het onderzoek wordt data verzameld door middel van motivatieschalen, (diagnostische) gesprekken, door het invullen van reflectiebladen en het inzetten van een portfolio en logboek. In dit onderzoek blijkt dat Anne een groei doormaakt. Intensieve begeleiding van de leerkracht, gevarieerde, betekenisvolle opdrachten, de inzet van concreet geformuleerde doelen voor een schrijfles en directe, positieve feedback die Anne krijgt van de leerkracht, leerlingen en door middel van positieve zelfreflectie hebben haar geholpen. Anne raakt intrinsiek gemotiveerd, ze krijgt meer zelfvertrouwen en wordt competenter. Positiviteit is hierbij een basiskenmerk. Zowel voor de ontwikkeling van Anne als voor het handelen van de leerkracht is dit onderzoek positief geweest.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk