De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met beeld en woord ondersteunen

komen tot anders handelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Met beeld en woord ondersteunen

komen tot anders handelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met de wet op passend onderwijs (Ludeke, 2013) is duidelijk geworden dat leerkrachten toegerust dienen te zijn om met verschillende complexe onderwijssituaties om te kunnen gaan. Het handelen van de leerkrachten dient steeds afgestemd te worden op de behoeften van de leerlingen. Hiervoor is het nodig dat leerkrachten reflecteren op hun eigen handelen en zich ontwikkelen. Professionele ondersteuning kan leerkrachten helpen om tot betere afstemming te komen. Dit onderzoek heeft als doel de professionele ondersteuning zo in te richten dat de leerkracht zijn handelen kan veranderen waar dit nodig wordt geacht. De betrokkenheid van de leerkracht over zijn eigen leerproces om tot verandering te komen is een van de uitgangspunten van dit onderzoek. Om tot verandering van het eigen handelen te komen is het bewust worden van het handelen en het nadenken over het handelen een middel om tot verandering te komen. In dit onderzoek wordt een coachingstraject met beeldbegeleiding onderzocht om te bekijken of deze een bijdrage kan leveren op de betrokken school. De volgende onderzoeksvraag is hierbij gesteld: ‘In hoeverre draagt een coachingstraject, waarbij gebruik gemaakt wordt van beeldbegeleiding gericht op bewustwording en inzicht, bij aan verandering van het eigen handelen van de leerkracht?’. Uit de resultaten blijkt dat de leerkracht zich door de gekozen vorm van professionele ondersteuning meer bewust wordt van zijn eigen handelen. Het meer inzicht krijgen en het behoud van eigenaarschap heeft daadwerkelijke verandering in het handelen teweeg gebracht. Een aanbeveling is om het coachingstraject verder te onderzoeken en vorm te geven binnen de professionele ondersteuning binnen de betrokken school.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-08-29
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk