De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Samen spelen is pas fijn!': Aniek, een uniek kind.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Samen spelen is pas fijn!': Aniek, een uniek kind.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De samenvatting van het onderzoek. Als blinde en ziende kinderen samen spelen, levert dat winst op voor beide groepen. Zo raken blinde en ziende kinderen vertrouwd met elkaars belevingswereld en gaan zij inzien dat er, naast verschillen, ook veel overeenkomsten zijn. Het ziende kind wordt spelenderwijs gevoeliger voor niet-visuele prikkels uit de omgeving.' (Knapen, 1999)
Onze regering streeft naar passend onderwijs voor ieder kind. Dit betekent dat steeds meer kinderen met een beperking instromen op de reguliere basisschool. Aan de plaatsing gaat een gedegen voorbereiding vooraf. De mogelijkheden van het kind worden in kaart gebracht en er wordt gekeken of de school het kind de begeleiding kan bieden dat het met zijn of haar beperking nodig heeft. Dan begint het avontuur. Het contact van de leerling met de klasgenoten komt niet altijd vanzelfsprekend op de goede manier tot stand. De belangstelling voor elkaar is er meestal wel, maar er wordt ook een beroep gedaan op het wederzijds begrip. Daarnaast loopt de ontwikkeling in spel en de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de kinderen vaak uiteen. Dit vraagt om een goede begeleiding van de contactname en van het spel, door de begeleider en de leerkrachten die bij het kind in de groep werken. Dit onderzoek is gericht op het bevorderen van interactie tussen een blinde leerling van een reguliere basisschool te Geijsteren en haar klasgenoten van groep 1 en 2. In de inleiding stelt de onderzoeker zichzelf voor en geeft haar motivatie voor dit onderzoek weer. Ook gaat zij in op de relevantie van dit onderzoek.
In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding en de probleemstelling van het onderzoek toegelicht vanuit de huidige situatie. In hoofdstuk 2 wordt het onderzoek van theoretische onderbouwing voorzien. De onderzoeker gaat in op de spelontwikkeling van blinde kinderen en het verschil van spelontwikkeling tussen blinde en ziende kinderen. Zij geeft uitleg over het tot stand komen van het samen spelen en hoe het samen spelen kan worden gestimuleerd. Zij legt uit waarom sociale gewoontes belangrijk zijn voor een goede integratie van de blinde leerling in de groep en welke sociale vaardigheden van belang zijn om te ontwikkelen bij blinde kinderen. Er worden tips gegeven voor de communicatie en omgang met iemand die blind is. Tenslotte koppelt de onderzoeker de verkregen informatie aan de bevindingen uit de eigen praktijk van het moment voorafgaand aan het onderzoek en geeft zij de betekenis voor haar onderzoek weer. In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd voor welke vorm van onderzoek er is gekozen. De onderzoeker heeft begeleide spel (huishoek)- situaties bedacht om de interactie tijdens het spelen te verbeteren. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de data - verzameling en data - analyse van het praktijkonderzoek. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksgegevens uit de data - verzameling geïnterpreteerd en volgen er conclusies en aanbevelingen/acties In hoofdstuk 6 evalueert de onderzoeker het praktijkonderzoek. In de bijlagen zijn alle onderzoeksgegevens in geheel toegevoegd.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk