De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het belang van taal bij rekenonderwijs

Juf, ik snap de vraag niet

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het belang van taal bij rekenonderwijs

Juf, ik snap de vraag niet

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er in hoofdstuk 2 een theoretisch kader uiteengezet. Er wordt omschreven wat momenteel de theoretische stand van zaken is met betrekking tot de relatie tussen taal en rekenen. Allereerst komen de kenmerken van het realistisch rekenen aan bod. Vervolgens is er gekeken naar rekentaal en het belang van begripsvorming. Ten slotte is er beschreven op welke manier tweetaligheid betrekking heeft op het rekenonderwijs en hoe je hier als leerkracht in de klas mee om kunt gaan. In hoofdstuk 3 is de verantwoording van het de onderzoeksmethodologie uiteengezet. Hierin is de tijdsplanning van de literatuurstudie verwerkt en zijn analyses opgenomen die op hun beurt weer uitgewerkt zijn in hoofdstuk 4, waar de resultaten van het onderzoek zijn verwerkt. Om de deelvragen te beantwoorden is er allereerst een samenvatting van het theoretisch kader in hoofdstuk 2 gemaakt. Deze resultaten staan beschreven in paragraaf 4.1.1. Ook is er een gesprek met een rekenexpert geweest van een SBO school om in beeld te krijgen wat de relatie is tussen taal en rekenen. De resultaten van dit gesprek zijn te vinden in paragraaf 4.1.2. Bij deelvraag 2 is de CITO rekenen voor groep 1 t/m 8 geanalyseerd op rekenwoordenschat en contextwoorden. Ook is een vragenlijst onder de leerkrachten afgenomen om de huidige situatie in kaart te brengen en inzicht te krijgen in knelpunten en de wensen. De resultaten van deze vragenlijst zijn te vinden in paragraaf 4.4.2. Ten slotte zijn in paragraaf 5.1 conclusies uit voorgaande resultaten getrokken worden, zodat uiteindelijk antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvraag. In paragraaf 5.2 worden aanbevelingen gedaan over hoe je kinderen die problemen hebben met taalverwerving toch de rekenwoordenschat kan laten verwerven die ze behoren te hebben. Er is een extra onderdeel implementatie opgenomen waarin is uitgewerkt hoe het handelingsmodel en IGDI model onder de teamleden worden gebracht, dit omdat een van de conclusies laat zien dat het IGDI model een goed instructie model is voor het geven van een effectieve rekeninstructie rekening houdend met reken woordenschat

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk