De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik zie wat jij niet......voelt

Hoe er een beter beeld ontstaat van de zintuiglijke behoeften van mensen met een verstandelijke

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik zie wat jij niet......voelt

Hoe er een beter beeld ontstaat van de zintuiglijke behoeften van mensen met een verstandelijke

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit verslag gaat over een onderzoek wat plaats heeft gevonden op een woongroep van Stichting Reinaerde, een zorgorganisatie. Op de woongroep wonen 6 volwassen cliënten met autisme en een verstandelijke beperking. De cliënten zijn dermate verstandelijk beperkt dat communiceren met de buitenwereld lastig voor hen is. Begeleiders van het team wat op de woongroep werkzaam is, maken voornamelijk op basis van het gedrag van de cliënt een inschatting van waar de cliënt behoefte aan heeft, of wat hij wil. Tijdens dit onderzoek heb ik de zintuiglijke behoeften van de cliënten in kaart gebracht middels Zintuiglijke Profielen (Bogdashina, 2004). Aan de hand van deze profielen heb ik getracht te bewerkstelligen dat het team meer in gaat spelen op de zintuiglijke behoeften van de cliënten. De onderzoeksvraag heeft als volgt geluid: "In hoeverre kan het team wat op de woning werkzaam is meer tegemoet komen aan de zintuiglijke behoeften van de cliënten die in dit onderzoek zijn opgenomen?" Als onderzoeksstrategie heb ik gekozen voor een 'case study' en ben ik op zoek gegaan naar een antwoord op de onderzoeksvraag. Door de analyse van het Zintuiglijk Profiel, met behulp van de resultaten van het documentonderzoek en de interviews, heeft de focusgroep uiteindelijk 18 actiepunten bedacht, die als doel hebben meer tegemoet te komen aan de sensorische behoeften van de cliënten. Een aantal actiepunten zijn inmiddels in gang gezet. Het team hoopt dat het doorvoeren van de actiepunten zal leiden tot meer zintuiglijk comfort bij de cliënten en (wellicht als gevolg daarvan) tot minder probleemgedrag. Op basis van de actiepunten die zijn opgesteld en de gevolgen van enkele actiepunten die zijn uitgevoerd, kan worden geconcludeerd dat het team inderdaad meer tegemoet kan komen aan de zintuiglijke behoeften van de cliënten. Ten behoeve van de leesbaarheid van dit onderzoeksverslag heb ik ervoor gekozen gefingeerde namen te gebruiken voor de cliënten

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk