De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'praktijkonderzoek door docenten als professionele leerstrategie'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'praktijkonderzoek door docenten als professionele leerstrategie'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Algemene informatie
In dit symposium laten we zien vanuit welke opvattingen het lectoraat Leerstrategieën van de Fontys lerarenopleiding in Tilburg werkt. Het lectoraat stimuleert dat docenten en studenten via praktijkgericht onderzoek hun professionele handelen kritisch volgen en ontwikkelen door zichzelf vragen te stellen als:
• Werkt deze werkwijze en waar zie ik dat aan?
• Wat kan er verbeteren en waaruit leid ik verbeteringen af?
• Hoe kunnen we als collega's met en van elkaar leren?
Praktijkgericht onderzoek helpt om problemen in de beroepspraktijk beter te begrijpen en vooral beter aan te pakken. Het lectoraat beschouwt het doen van praktijkgericht onderzoek als een professionele leerstrategie. Praktijkgericht onderzoek is onderzoek dat relevant en zinvol is voor de beroepspraktijk. Docenten onderzoeken hun beroepspraktijk, gebruiken inzichten uit onderzoek in hun werk en delen deze inzichten met collega's. Praktijkgericht onderzoek kan in het onderwijs worden gedaan door docenten, directieleden, studenten of externe onderzoekers, al of niet in samenwerking.
In het symposium laten we vanuit drie invalshoeken voorbeelden zien van de werkwijze van ons lectoraat. Het eerste paper gaat in op de impact die praktijkonderzoek kan hebben voor docenten en scholen. In het tweede paper lichten we toe hoe docenten uit het werkveld (voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs) leren hoe ze onderzoek in hun eigen school kunnen doen en welke ervaringen ze daarover rapporteren. In het derde paper doet een docent van de lerarenopleiding verslag van haar praktijkonderzoek naar de leeropbrengsten van studenten. Samen geven de papers inzicht in het waarom, het hoe en het wat van praktijkonderzoek door docenten.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Lerarenopleiding Tilburg
LectoraatLectoraat Professionalisering van leraren en lerarenopleiders
Lectoraat Leerstrategieën
Jaar2009
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk