De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De havist op het podium 'studieloopbaanleren

Onderzoek naar wat de havist op het lyceum nodig heeft aan LOB om een verantwoorde keuze te maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De havist op het podium 'studieloopbaanleren

Onderzoek naar wat de havist op het lyceum nodig heeft aan LOB om een verantwoorde keuze te maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Momenteel is er een gezamenlijk LOB-traject voor zowel havo als vwo binnen het Lyceum. De vraag is nu of deze keuze verstandig is, of dat er meer gedifferentieerd moet worden zodat de havoleerlingen een LOB heeft die aansluit bij zijn interesse en kwaliteiten. Via enquêtes, interviews en documentenanalyses is antwoord gekregen op de vraagstelling van dit onderzoek: Wat heeft de havist op het Lyceum nodig aan loopbaanoriëntatie en begeleiding om een verantwoorde loopbaankeuze te maken? Daarnaast is gebruik gemaakt van recente wetenschappelijke literatuur waaronder die van het puberbrein. Het onderzoek is gericht op het beschrijven van de huidige situatie met betrekking tot LOB op het Lyceum en het op grond daarvan aangeven van eventuele verbeterpunten. De dialoog blijkt, zowel uit de theorie en ander onderzoek, als uit dit praktijkonderzoek, het belangrijkste onderdeel van het keuzeproces. Voor een groot deel van de leerlingen voldoet het huidige LOB-programma niet, er is behoefte aan differentiatie naar de leerbehoefte van de leerling en de fase van zijn of haar studiekeuzeproces. Belangrijk daarbij is dat de leerling eigenaar blijft van zijn eigen keuzeproces, maar dat ze door de verschillende actoren in een kritische dialoog gemotiveerd worden om actief bezig te zijn. Mentoren, ouders en leerlingen hebben behoefte aan een gezamenlijk LOB-traject, waar duidelijk is wie wat doet, wanneer, met welke middelen en met welk doel. Communicatie is tijdens het keuzeproces belangrijk, verschillende actoren moeten elkaar op de hoogte houden van de vorderingen en eventuele obstakels van de leerlingen. De verschillende actoren zijn met de beste intentie bezig met LOB, maar wat ontbreekt is een gezamenlijke visie en doel. Het decanaat kan hierin de eerste stap zetten en een LOB-visie opstellen. Daarnaast zou aan de hand van een stappenplan, waarin het studiekeuzeproces van een leerling wordt uitgelegd, ouders, mentoren en decanen kunnen helpen bij het bepalen waar de leerling zich in het keuzeproces bevindt en de gewenste begeleiding hierop aanpassen. Want voor iedereen verloopt het keuzeproces anders en zo zal ook de begeleiding bij voorkeur op maat moeten zijn. De begeleiding zou zich minder moeten richten op het maken van de 'goede' keuze voor de toekomst, maar veel meer op het leren om de eigen (leer)loopbaan vorm te geven. Het is belangrijk dat de leerling wordt geleerd hoe hij zelf een richting vindt en uiteindelijk een keuze maakt die bij hem past. Aan de school wordt een grote verantwoordelijkheid toegekend, maar het is in het ideale geval toch vooral een samenspel tussen school, ouders en leerlingen. Vervolgonderzoek zal zich met name moeten richten op concrete, nieuwe voorstellen omtrent de voorwaarden voor en de vormgeving van de samenwerking van ouders - school -leerlingen op het gebied van LOB

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2014-12-23
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk